Flexibele zorgopleidingen

Educared biedt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap erkende zorgopleidingen aan op mbo-niveau. De opleidingen worden verzorgd door docenten en leercoaches met jarenlange ervaring in de zorg. De verkorte mbo opleidingen in de zorg richten zich op medewerkers die zich willen ontwikkelen en zij-instromers die in de zorg willen werken.

De kleinschaligheid van onze organisatie biedt ruimte voor opleiden naar behoefte met op maat gemaakte leertrajecten. Zo sluiten de opleidingen goed aan bij de zorgpraktijk, de werk-privé balans én de wensen van de zorgorganisatie.

Wij werken samen met…

Diverse zorgorganisaties verspreid over het hele land met een focus op de VVT. Onze kracht ligt in het snel en flexibel opleiden van zorgprofessionals dáár waar het aansluit op de wensen van de organisatie. Wij kijken naar de behoefte aan ontwikkeling en opleiding binnen de zorgorganisatie en spelen hier op in met praktijksituaties en casussen tijdens de opleiding.

Wij bieden verkorte mbo opleidingen voor de zorg aan waarbij wordt gekeken naar de huidige kennis en vaardigheden van de student. Samen met de leercoach bepaalt de student zijn of haar ontwikkelpunten. De duur van de opleiding kan verschillen van 10 weken tot maximaal 18 maanden.

We hebben al 500+ studenten voor diverse organisaties mogen opleiden.

Erkende zorgopleidingen

Erkend door het ministerie van OCW

De onderwijsinspectie van het Ministerie voor Onderwijs, Cultuur & Wetenschap houdt toezicht op alle mbo-instellingen in Nederland, ook op die van Educared Erkend Opleiden. De onderwijsinspectie kijkt of onze opleidingen van voldoende kwaliteit zijn en ziet er op toe dat we aan de wettelijke eisen voor het middelbaar beroepsonderwijs voldoen. Bekijk de verslagen en de rapporten van de inspectie en onze eigen verantwoording.

Educared als opleider

Educared Erkend Opleiden is een onbekostigde onderwijsinstelling, hierdoor zijn we in staat om onderwijs flexibel en op maat aan te bieden. Zo is het mogelijk op verschillende momenten in het jaar een volwaardige beroepsopleiding te starten. Naast een verkorte opleiding in de zorg bieden we certificeerbare eenheden aan, dit is een deel van een opleiding. Het voordeel is dat er een concreet takenpakket en verantwoordelijkheden verbonden kunnen worden aan deze certificeerbare eenheid.

Tevens krijgt de student alleen beroepsinhoudelijke lesstof. Handig om efficiënt en effectief in te spelen op de behoefte van de organisatie. De opleidingen zijn gericht op werkenden en zij-instromers van zorgorganisaties. In onze opleidingen staan vier thema’s centraal:

  • Leren op de werkplek
  • Persoonlijke begeleiding
  • Regie op eigen ontwikkeling
  • Effectief en efficiënt leren

Verkorte mbo opleiding zorg

Meer weten over de voordelen van flexibel onderwijs?
Ontdek waar kansen liggen voor jouw organisatie en zorgmedewerkersContact opnemen