Flexibele zorgopleidingen

Educared biedt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap erkende zorgopleidingen aan op mbo-niveau. De opleidingen worden verzorgd door docenten en leercoaches met jarenlange ervaring in de zorg. De verkorte opleidingen richten zich op zorgmedewerkers die zich willen ontwikkelen en zij-instromers die in de zorg willen werken. De kleinschaligheid van onze organisatie biedt ruimte voor opleiden naar behoefte met op maat gemaakte leertrajecten. Zo sluiten de opleidingen goed aan bij de zorgpraktijk, de werk-privé balans én de wensen van de zorgorganisatie. Het opleidingsprogramma en -opzet hebben we per opleiding op een rijtje gezet:

Mbo-opleidingen:

Opleiding Helpende zorg en welzijn

Opleiding Verzorgende IG

Opleiding MBO verpleegkunde


Opleidingstrajecten:

Opleidingstraject Helpende plus

Module: Signaleren en begeleiden

 

Erkend door het ministerie van OCW

De onderwijsinspectie van het Ministerie voor Onderwijs, Cultuur & Wetenschap houdt toezicht op alle mbo-instellingen in Nederland, ook op die van Educared Erkend Opleiden. De onderwijsinspectie kijkt of onze opleidingen van voldoende kwaliteit zijn en ziet er op toe, dat we aan de wettelijke eisen voor het middelbaar beroepsonderwijs voldoen. Uiteraard voldoen wij aan de eisen. Bekijk de verslagen en de rapporten van de inspectie en onze eigen verantwoording van de zorg voor kwaliteit.

Wij maken flexibel onderwijs voor…

…medewerkers van diverse zorgorganisaties in Nederland. In 2019 zijn wij gestart met het aanbieden van zorgopleidingen en opleidingstrajecten. Onze kracht ligt in het snel en flexibel opleiden van zorgprofessionals dáár waar het aansluit op de wensen van de organisatie. Wij kijken naar de behoefte aan ontwikkeling en opleiding binnen de zorgorganisatie en spelen hier op in met praktijksituaties en casussen tijdens de opleiding.

Wij bieden verkorte opleidingen aan waarbij wordt gekeken naar de huidige kennis en vaardigheden van de student. Samen met de leercoach bepaald de student zijn of haar ontwikkelpunten. De duur van de opleiding kan verschillen van 10 weken tot maximaal 18 maanden. Uiteraard voldoen onze opleidingen en opleidingstrajecten aan de eisen van het Ministerie van OCW.

✔ We hebben al 500+ studenten voor diverse organisaties mogen opleiden.

Educared als opleider

Educared Erkend Opleiden is een onbekostigde onderwijsinstelling, hierdoor zijn we in staat om onderwijs flexibel en op maat aan te bieden. Zo is het mogelijk op verschillende momenten in het jaar een volwaardige beroepsopleiding te starten. Naast opleidingen bieden we certificeerbare eenheden aan, dit is een deel van een opleiding. Het voordeel is dat er een concreet takenpakket en verantwoordelijkheden verbonden kunnen worden aan deze certificeerbare eenheid.

Tevens krijgt de student alleen beroepsinhoudelijke lesstof. Handig om efficiënt en effectief in te spelen op de behoefte van de organisatie. De opleidingen zijn gericht op werkenden en zij-instromers van zorgorganisaties. In onze opleidingen staan vier thema’s centraal:

  • Leren vanaf de werkplek
  • Regie op eigen ontwikkeling
  • Leren is effectief en efficiënt
  • Persoonlijke begeleiding

Meer informatie over Educared en de zorgopleidingen vind je in het magazine Opleiden met Educared:

Bekijk het magazine

Jouw medewerkers opleiden bij Educared?

We gaan graag met jou in gesprek om te kijken waar de behoefte ligt van de organisatie.Contact opnemen