Opleiding Verzorgende-IG

De Verzorgende-IG inventariseert wensen, behoeften en mogelijkheden en stelt een passend zorgplan op om de cliënt te ondersteunen bij verzorging, wonen en welzijn. Deze erkende mbo-opleiding wordt aangeboden op niveau 3.

Doel van de opleiding

Tijdens de opleiding Verzorgende-IG leert de student zelfstandig te werken en te adviseren over zinvolle dagbesteding, gezonde leefstijl, geschikte faciliteiten en hulpmiddelen, medicijngebruik en omgang met beperkingen en ziekte.

Naast verpleegtechnische handelingen en basiszorg, stimuleert hij/zij ook de zelf- en samenredzaamheid van de cliënt en zijn naasten. Daarnaast leert de student de zorg af te stemmen met andere disciplines binnen het werkveld.

Flexibel onderwijs

De erkende opleiding Verzorgende-IG is een verkorte opleiding en de gemiddelde tijdsduur van de opleiding is 12 tot 14 maanden (exclusief zomer- en kerstvakantie). Bij Educared kijken we naar de kennis, kunde en ervaring van de student, waardoor we flexibel onderwijs aanbieden. Bovendien stimuleren we zoveel mogelijk werkplekleren, zodat kennis en kunde direct in de praktijk wordt toegepast.

Educared biedt flexibel onderwijs en biedt op maat gemaakte leertrajecten, waar mogelijk bekijken we de specifieke wensen en behoeften van de zorgorganisatie.

Elke twee weken is er een lesdag à 8 uur per dag. De lessen vinden afwisselend digitaal en fysiek plaats. De student moet eveneens rekening houden met 8 tot 12 uur aan zelfstudie per week.

Beroepsinhoudelijk & basisvaardigheden

De kern van de opleiding bestaat uit kennis en vaardigheden die de student nodig heeft om het beroep goed te kunnen uitoefenen. Kerntaken en werkprocessen van de Verzorgende-IG staan daarom centraal.

De student leert onder andere over het bieden van basiszorg, het uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden, het ondersteunen van mensen met een chronische aandoening en welke zorgbehoeften vaak voorkomen bij mensen met dementie.

Daarnaast besteedt de opleiding aandacht aan de eisen die aan alle mbo-studenten worden gesteld: Nederlands, Rekenen en Loopbaan en Burgerschap.

 

Vraag de studiegids aan

Kerntaken van de opleiding

Van een Verzorgende-IG wordt verwacht dat hij/zij de volgende twee kerntaken zelfstandig uitvoert:

1) Bieden van zorg en ondersteuning;
2) Werken aan organisatie- en professiegebonden taken.

Deze twee kerntaken zijn landelijk vastgesteld voor alle studenten van de opleiding Verzorgende-IG.

Toelating

Een student wordt toegelaten tot de opleiding Verzorgende-IG wanneer hij/zij 23 jaar of ouder is én in het bezit is van het diploma Helpende Zorg en Welzijn, een ander mbo-diploma niveau 2/3/4 of een vmbo-k, vmbo-t of havo-diploma.

Erkend diploma

De opleiding tot Verzorgende-IG is gebaseerd op het landelijk en wettelijk vastgesteld kwalificatiedossier, waardoor de student een landelijk erkend mbo-diploma Verzorgende-IG behaalt. De mbo-opleiding is een beroepsgerichte opleiding en sluit uitstekend aan op de praktijk in de wijk en in verpleeg- en verzorgingshuizen.

 

Doorgroeimogelijkheden

Na het behalen van het diploma kan een student de opleiding mbo-Verpleegkundige volgen.

 

Bekijk onze andere opleidingen
Vragen?
Neem contact op met Kim

Heb je een vraag over de opleiding Verzorgende-IG? Of ben je geïnteresseerd om deze opleiding aan te bieden aan jouw medewerkers? Neem dan gerust contact op met Kim, zij alles weet over onze erkende opleidingen en helpt je graag verder.

    06 82 19 33 12
  kimtergroot@educared.nl