Slimmer leren met Educared

Alles wat we doen, doen we met onze visie Slimmer leren:

 • Regie bij de zorgmedewerker
 • Dagelijkse werkplek centraal
 • Gepersonaliseerd leren
 • Leren met en van elkaar

Regie bij de medewerker

Wie beter dan de medewerker zelf kan inschatten wat hij nodig heeft om vakkundig te blijven? Wij geloven in de intrinsieke motivatie en kunde van de medewerker om zichzelf te ontwikkelen.

Leren en ontwikkelen staat daarom bij ons altijd dichtbij de medewerker, want zorgprofessionals zorgen er zélf voor dat ze toekomstbestendig blijven: in kennis, kunde en vitaliteit.

 

Meer weten? Kom ik contact met Marc

Leren op de werkplek

De werkomgeving is de beste leeromgeving. In deze omgeving heeft de medewerker namelijk al veel eigen verantwoordelijkheid en wordt nieuwsgierigheid geprikkeld door factoren die van nature op de werkplek aanwezig zijn. Hierdoor kan werken en leren tegelijkertijd plaatsvinden.

Wij zien daarom de werkplek als de meest logische en effectieve plek om te blijven leren en ontwikkelen. Door vooral het bewuste informele leren te bevorderen behoud je de autonomie van de zorgprofessional en is vakbekwaamheid een logisch gevolg. Want leren en ontwikkelen doet de medewerker:

 • zelf
 • samen in teams
 • in de organisatie
 • in netwerken

Gepersonaliseerd leren

Wij luisteren naar de persoonlijke (leer)behoeften van de medewerkers, zodat zij zo optimaal mogelijk worden ondersteund in leren en ontwikkelen. Leren en ontwikkelen moet namelijk zo min mogelijk ten koste gaan van de werkdruk, de werk-privébalans en het werkplezier van de medewerker. Zeker in deze tijd.

Door leren écht op maat aan te bieden wordt leren logisch en toegankelijk voor iedereen en speel je in op de:

 • motivatie
 • behoefte
 • belastbaarheid van de medewerker

Leren met en van elkaar

Leren en ontwikkelen is een sociaal proces. Want werken aan je vakbekwaamheid doe je samen onder eigen verantwoordelijkheid. Het is een proces waar de zorgprofessional zelf regie op heeft en vindt in het bijzonder plaats als medewerkers samen met en van elkaar leren:

 • collega’s die ervaringen delen
 • kijken naar elkaars handelen
 • gezamenlijk problemen oplossen

Zo wordt leren zowel een individueel als collectief leerproces dat betekenisvol is voor de gehele organisatie.

Vragen?
Neem contact op met Marc

    06 41 75 01 72
  marcvanharten@educared.nl