Module Signaleren en Ondersteunen

Hebben jouw medewerkers en/of vrijwilligers behoefte aan handvatten om signalen bij cliënten te herkennen en hierop actie te ondernemen? De module Signaleren en Ondersteunen gaat in op de (werk)praktijk en laat medewerkers en/of vrijwilligers meer bewust worden van signalen van cliënten en hoe ze hier mee om kunnen gaan.

Doel van deze module

Deze praktische module richt zich op het herkennen en inzichtelijk maken van veranderingen op verschillende leefgebieden van cliënten, met ‘activerend werken’ als belangrijk thema. De medewerker en/of vrijwilliger krijgt handvatten aangereikt om te kijken naar de mogelijkheden van de cliënt met als doel de cliënt zo lang mogelijk thuis laten wonen.

De doelgroep

De module is bedoeld voor iedereen die in verbinding staat met iemand die hulpbehoevend is en graag nog meer voor diegene wil betekenen. Een deelnemer aan de module kan bijvoorbeeld een vrijwilliger, mantelzorger of huishoudelijk medewerker van een zorgorganisatie zijn.

Inhoud van de module

Onderwerpen uit de module:
– Het signaleren van mogelijke problemen op het gebied van gezondheid en leefomgeving;
– Het bieden van hulp bij de dagelijkse organisatie van het huishouden;
– Het stimuleren van cliënten;
– Het geven van instructie en voorlichting;
– Een bijdrage leveren aan het ondersteuningsplan;
Oefenen met de vaardigheden signaleren, communiceren, ondersteunen, objectief observeren en rapporteren.

Opbouw van de module

De praktijk staat centraal in de module. De deelnemers voeren zelfstandig vier voorbereidende online opdrachten uit die ongeveer één uur duren. Een keer per twee weken is er een digitale groepsbijeenkomst à 6 uur per bijeenkomst. Er zijn in totaal vijf bijeenkomsten. De module kan ook in een middag- of avonddeel gegeven worden à 3 uur per bijeenkomst en 10 bijeenkomsten in totaal.

 

Bekijk onze andere opleidingen
Vragen?
Neem contact op met Kim

Heb je een vraag over het opleidingstraject Signaleren en Ondersteunen? Neem dan gerust contact op met Kim die alles weet over onze erkende opleidingen. Zij helpt je graag verder, zodat je samen met jouw medewerker(s) een goede keuze kan maken.

    06 82 19 33 12
  kimtergroot@educared.nl