Opzetten kennisnetwerk en trainersuitwisseling

Educared is bij het project ‘Een leven lang ontwikkelen’ van WGV Zorg en Welzijn als begeleider betrokken en heeft een coördinerende rol. xx

Opdrachtgever: WGV Zorg en Welzijn

Netwerk opzetten
Binnen dit project gaan we samen onderzoeken hoe er een netwerk opgezet kan worden voor opleidings-functionarissen en trainers van de bij de WGV Oost Nederland aangesloten zorgorganisaties. Het is de bedoeling dat zorgorganisaties binnen dit netwerk interne trainers uitwisselen, actuele thema’s bespreken en gebruik maken van elkaars expertise. Educared heeft hierin een coördinerende en uitvoerende rol waarbij WGV gebruik maakt van onze begeleiding en inhoudelijke expertise.

Meer weten over dit project?
Neem dan vrijblijvend contact met Marc van Harten of Hester Lassche of neem contact met ons per mail of telefoon, zodat we samen de mogelijkheden kunnen verkennen.