Het ontwikkelen van een nieuwe visie op werkplekleren

Wat is de visie van TriviumMeulenbeltZorg op werkplekleren? Met die vraag zijn wij met hen samen aan de slag gegaan.

Opdrachtgever: TriviumMeulenbeltZorg

Faciliterend en adviserend
Er zijn drie sessies ontwikkeld, waarbij Educared vanuit een faciliterende en adviserende rol medewerkers van TMZ heeft ondersteund bij het opstellen van een visie op werkplekleren binnen de eigen organisatie. In dit visietraject hebben we vruchtbaar samengewerkt met dr. Maaike Endedijk, vanuit haar rol als Associate professor Leren in organisaties aan de Universiteit Twente.

Het traject heeft geresulteerd in een passend visiedocument met praktisch uitvoerbare vervolgstappen om het werk zo in te richten dat de kracht van werkplekleren binnen TMZ optimaal wordt benut.

Meer weten over de vernieuwde visie op werkplekleren?
Neem dan vrijblijvend contact met Nena Groothuis of Jacqueline Beckers of neem contact met ons per mail of telefoon Educared, zodat we samen de mogelijkheden kunnen verkennen.