Uitvoering en coördinatie kennisoverdracht palliatieve zorg

Drie verpleegkundigen, Margreet Boekhold, Anita Siegers en Geanne Maarsingh (netwerk Palliatief in Balans) maken palliatieve zorg bespreekbaar en helpen zorgverleners om stervensbegeleiding dragelijk en bekender te maken. Zij brengen palliatieve zorg onder de aandacht door middel van het organiseren van congressen en leeroplossingen.

Opdrachtgever: Palliatief in Balans

Organisatie congressen
Educared ondersteunt Palliatief in Balans bij het organiseren van congressen en het overbrengen van kennis rondom het thema palliatieve zorg. Waar Palliatief in Balans afstemming zoekt met de locatie(s) en sprekers, ondersteunt Educared bij organisatorische taken zoals het benaderen van sponsoren.

E-learning palliatieve zorg
Naast ondersteuning bij congressen, denkt Educared na over het inzetten van andere vormen van kennisoverdracht. Zo heeft Educared samen met Palliatief in balans een e-learning Palliatieve zorg ontwikkeld, om belangrijke thema’s binnen palliatieve zorg op een andere manier onder de aandacht te brengen.

Meer weten over onze ondersteuning bij Palliatief in Balans?
Neem dan vrijblijvend contact met Evelien Welhuis of neem contactmet ons per mail of telefoon , zodat we samen de mogelijkheden kunnen verkennen.