PROJECTEN / Leren op maat / Onboardingprogramma: Persoonlijk contact en beleving

Onboardingprogramma: Persoonlijk contact en beleving


Na een succesvolle eerdere samenwerking wil Pleyade samen met ons een gastvrij welkomstprogramma opzetten. Het belangrijkste speerpunt in dit programma is sociaal contact. Het einddoel is het opzetten van een structurele manier van onboarding waarin nieuwe medewerkers zich welkom voelen, zich verbonden voelen met de organisatie en deze goed kennen. Dit zorgt dat de uitstroom van nieuwe medewerkers in de beginfase wordt verminderd.

De behoefte

In een doordacht onboardingprogramma worden nieuwe medewerkers niet alleen verwelkomd, ze worden ook op het juiste moment van de juiste informatie voorzien. Een goed onboardingprogramma neemt nieuwe medewerkers stapsgewijs mee tijdens allerlei werkzaamheden en randzaken die je als nieuwe medewerker tegenkomt in de eerste maanden bij een nieuwe baan.

In dit onboardingprogramma ligt de focus op de centrale activiteiten, dat wat voor iedere zorgmedewerker van Pleyade toepasbaar is. Het programma zal:

  • De visie en het Pleyade gevoel overbrengen
  • Zorgen voor een kennismaking met de organisatie en afdelingen
  • De medewerker wegwijs maken in verschillende systemen
  • De nieuwe medewerkers betrekken en binden bij Pleyade

Educared zet in op een interactief en activerend programma waarbij de regie bij de nieuwe medewerker zelf ligt.

De aanpak

Per fase van het onboardingprogramma ontwikkelt Educared verschillende interventies die voornamelijk inzetbaar zijn op of rondom de werkplek, zodat het direct toepasbaar is. Voor de preboardingfase staat vooral een warm welkom centraal, zodat medewerkers ervaren en gevoel krijgen bij hun nieuwe werkplek. Voor Pleyade worden meerdere korte video’s opgenomen: van een welkomstwoord van de bestuurder tot en met een video over klantbeleving en de kernwaarden van Pleyade.

Na een eerste kennismaking gaat de medewerker meer de diepte in (onboarding). Zo krijgt de nieuwe medewerker een buddy toegewezen die eerst wordt geholpen met een kort en praktisch inwerkprogramma, zodat hij zijn rol goed leert kennen en kan uitvoeren. De buddy en de nieuwe medewerker worden vervolgens ondersteund met diverse interventies op de werkplek. Na een aantal werkweken komt de medewerker in de laatste fase (postboarding): de verworven kennis wordt getest middels een quiz gericht op klantbeleving.

Deze quiz vormt een opstapje naar een volledig trainingsprogramma en verbindt zo het blended leertraject rondom klantbeleving.

Intensieve samenwerking

Voor een interactief en activerend onboardingprogramma worden diverse vormen van leerinterventies ingezet, waar vooral de werkplek een rol speelt. Hierin trekken Educared en Pleyade gezamenlijk in op: van tekstcontroles en toegang tot de systemen, tot en met het regelen van figuranten en reviewers. Een succesvol en op maat onboardingprogramma vereist een goede samenwerking tussen beide partijen.

 

Meer weten? Kom in contact
Nieuwsgierig?
Neem vrijblijvend contact met ons op
voor een afspraak


Neem contact op