PROJECTEN / Leren op maat / Onboarding voor nieuwe medewerkers

Onboarding voor nieuwe medewerkers


Aafje Hulpthuis wil graag nieuwe medewerkers activeren om op het juiste moment de juiste informatie te raadplegen, zodat zij goed weten wat er van hun wordt verwacht en niet voor verrassingen komen te staan. Daarom is er behoefte om het inwerkprogramma meer te faciliteren.

Anders gezegd: informatie op een aantrekkelijke en interactieve wijze aanbieden die passend is bij het niveau van de medewerkers, zodat informatie niet alleen wordt doorgenomen, maar ook daadwerkelijk beklijft. Op die manier zijn ze goed toegerust met de kennis en vaardigheden om hun werk succesvol én vooral met plezier uit te voeren.

Aanpak

Het onboardingstraject bij Aafje Hulpthuis bestaat uit drie fasen: preboarding, onboarding en postboarding. De preboardingfase vindt plaats voor de eerste werkdag, de onboardingfase vanaf de eerste werkdag tot en met de eerste maand en de postboardingfase vindt daarna plaats tot en met de eerste zes arbeidsmaanden. Naar aanleiding van de wensen en behoeften van Aafje Hulpthuis en de documentatie van het huidige inwerkprogramma wordt gekeken welke kennis en/of vaardigheden van belang zijn per fase. Op die manier wordt de informatie richting de nieuwe medewerker gefaseerd aangeboden.

 

Interactieve leeroplossing die medewerkers bindt, boeit en betrekt

Het uitgangspunt van het onboardingstraject is het recent ontwikkelde personeelsboekje van de organisatie. Hierin worden allerlei onderwerpen besproken, van salaris en verlof opnemen tot en met het registeren van uren en protocollen.

Aan Educared de opdracht om een interactieve leeroplossing te ontwikkelen om medewerkers te stimuleren en activeren om de juiste kennis en vaardigheden op te doen met behulp van het personeelsboekje. Content wordt niet per definitie opnieuw ontwikkeld, maar op een prikkelende wijze aangeboden om nieuwe medewerkers te binden, te boeien en te betrekken bij de organisatie. Denk bijvoorbeeld aan infographics, quizes, video’s en checklijsten. Bovendien kan de medewerker de voortgang van zijn of haar onboarding inzien.

In kwartaal in van 2021 wordt het onboardingstraject aangeboden aan Aafje Hulpthuis. Op dit moment zijn Jacqueline, Evelien, Bas, Michelle en Gabrielle samen met Aafje Hulpthuis voortvarend aan de slag met dit mooie project.

Nieuwsgierig?
Neem vrijblijvend contact met ons op
voor een afspraakNeem contact op