PROJECTEN / Leren op maat / Onboardingprogramma: Warm welkom Huishoudelijke Ondersteuning

Onboardingprogramma: Warm welkom Huishoudelijke Ondersteuning


Aafje Hulpthuis wil graag nieuwe medewerkers van huishoudelijke ondersteuning activeren om op het juiste moment de juiste informatie te raadplegen, zodat zij goed weten wat er van hun wordt verwacht en niet voor verrassingen komen te staan.

Aan Educared de taak om de informatie op een aantrekkelijke en interactieve wijze aan te bieden die passend is bij het niveau van de medewerkers, zodat informatie niet alleen wordt doorgenomen, maar ook beklijft. Het doel? Medewerker die goed toegerust zijn met de kennis en vaardigheden om hun werk succesvol én vooral met plezier uit te voeren.

Van een personeelsboekje naar interactieve microlearning

Het uitgangspunt van het onboardingstraject is het recent ontwikkelde personeelsboekje van de organisatie. Hierin worden allerlei onderwerpen besproken, van salaris en verlof opnemen tot en met het registeren van uren en protocollen.

Aan Educared de opdracht om een interactief welkomstprogramma te ontwikkelen om medewerkers te stimuleren en activeren om de juiste kennis en vaardigheden op te doen.

Metrolijn: 3 zones

Het onboardingstraject bij Aafje Hulpthuis bestaat uit drie fasen:
Preboarding: voor de eerste werkdag,
Onboarding: eerste arbeidsmaand (proeftijd)
Postboarding: tot en met de eerste zes arbeidsmaanden.

Naar aanleiding van de wensen en behoeften van Aafje Hulpthuis en de documentatie van het huidige inwerkprogramma is gekeken welke kennis en/of vaardigheden van belang zijn per fase.

Op die manier wordt de informatie richting de nieuwe medewerker gefaseerd aangeboden. De fasering is vertaald naar een metrolijn en loopt als thema door het gehele welkomstprogramma van Aafje Hulpthuis.

Prikkelende content

Content wordt niet per definitie opnieuw ontwikkeld, maar op een prikkelende wijze aangeboden om nieuwe medewerkers te boeien, begeleiden en binden bij de organisatie.

Denk bijvoorbeeld aan infographics, quizjes, video’s en interactieve checklijsten. Bovendien kan de medewerker de voortgang van zijn of haar onboarding inzien.

 

Bekijk de interactieve mogelijkheden van microlearning

Voor het welkomstprogramma van Aafje Hulpthuis, hebben we diverse microlearning ontwikkeld.

Bekijk de video waarin je verschillende opnames ziet van interactieve microlearning.

Projectgroep met diverse expertises

In de projectgroep schuiven verschillende medewerkers van Educared en Aafje Hulpthuis aan. Educared met een team dat expertise heeft in projectcoördinatie, film, vormgeving, communicatie, ontwerpen van e-learning en onderwijskunde. Aafje Hulpthuis bracht de inhoudelijke expertise in en zorgde ook voor een projectleider.

Om het project goed te laten verlopen waren er wekelijks ‘standups’ met Aafje Hulpthuis, om goed met elkaar te blijven afstemmen.

“De samenwerking verliep gemakkelijk. Aafje Hulpthuis ging erg projectmatig te werk, dit kwam mede door hun interne projectleider en hun duidelijke takenverdeling. Hierdoor verliep de samenwerking prettig en vlot.” – Jacqueline Beckers – Onderwijskundige Educared 

 

Meer weten? Kom in contact
Nieuwsgierig?
Neem vrijblijvend contact met ons op
voor een afspraak


Neem contact op