PROJECTEN / Leren op maat / Leertraject moeilijk en onbegrepen gedrag

Leertraject moeilijk en onbegrepen gedrag


Zorginstelling Laurens heeft een nieuw beleid voor de omgang met cliënten die Moeilijk en Onbegrepen Gedrag vertonen. Het is een omvangrijk plan waarbij veel verschillende zorgverleners betrokken zijn. Om het beleid goed te implementeren is een veelzijdig leertraject met drie fases opgezet. Hierbij is rekening gehouden met wat de zorgverlener direct kan gebruiken op de werkplek.

Onze aanpak

Bij het nieuwe beleid voor Moeilijk en Onbegrepen Gedrag (MOG) van zorgorganisatie Laurens zijn veel verschillende zorgverleners betrokken. Van zorgmedewerkers, artsen, psychologen tot andere behandelaars, iedereen moet op de hoogte zijn van en kunnen werken met het nieuwe MOG beleid.

Dit omvangrijke leertraject is gestart met een uitgebreide analyse van het nieuwe MOG beleid, de wensen en mogelijkheden van Laurens. Er is een brainstormsessie met experts van Laurens gehouden waarbij we proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande kennis en kunde van medewerkers. Het leertraject is opgedeeld in drie fases en in het gehele leertraject staat werkplekleren centraal.

Fase 1: Ken je cliënt

Voordat een zorgmedewerker MOG kan herkennen, moet hij eerst weten wie de cliënt is en welk gedrag bij hem/haar past. Iedere cliënt bij Laurens doorloopt min of meer dezelfde klantreis, waarbij persoonsgerichte zorg centraal staat. Van deze klantreis is een video gemaakt aan de hand van een fictief karakter: meneer Van Warmond.

Aan deze video zijn praatkaarten gekoppeld. Op de werkplek gaan medewerkers aan de hand van de praatkaarten in gesprek over persoonsgerichte zorg, waarbij diverse vragen verbonden zijn met fragmenten uit de klantreisvideo.

? Tip: bekijk de video op volledig scherm en met geluid.

Fase 2: Preventie van MOG

Voorkomen is beter dan genezen… Daarom draait het in de tweede fase om de preventie van MOG. In deze tweede fase gaan medewerkers aan de slag met twee e-learnings; MOG wat is het en waar komt het vandaan? en MOG rapporteren en signaleren. Het leerdoel is dat zorgmedewerkers beter begrijpen en herkennen wat MOG is en hoe ze hierover op gepaste wijze kunnen rapporteren.

De e-learnings worden opgevolgd door verschillende praktijkopdrachten. Deze opdrachten zijn ontwikkeld voor het invullen en gebruiken van het formulier Persoonsgerichte kenmerken en behoeften. Zo leren zorgmedewerkers hoe het formulier kan helpen bij het omgaan met MOG en oefenen psychologen met het maken van een psychosociale analyse op basis van het formulier.

Fase 3: Omgaan met MOG

De derde fase draait om het nieuwe MOG beleid. Deze fase start met een visualisatie van alle betrokkenen en hun rol binnen het MOG beleid.

Naast de visualisatie van betrokkenen is het bijbehorende stappenplan van Laurens gevisualiseerd. Deze visualisatie laat zien welke stappen gezet moeten worden én wie voor welke stap verantwoordelijk is wanneer er sprake is van MOG bij een cliënt. Elke keer wanneer een zorgverlener de visualisatie raadpleegt, krijg hij/zij meer ervaring met het nieuwe MOG beleid en de toepassing daarvan.

Vanuit de visualisatie van het MOG beleid is een handige checklist ontwikkeld. De checklist is ter voorbereiding op een overleg of bezoek en is direct op de werkplek te gebruiken. Hierin staat beschreven wat een zorgmedewerker moet doen om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op een omgangsoverleg of een gedragsvisite.

De leeroplossingen in verschillende fases zorgen dat een zorgverlener geen stapel A4’tjes hoeft door te lezen. In het leertraject wordt de zorgverlener stap voor stap meegenomen. De verbinding tussen het opdoen van kennis en de toepassing hiervan op de werkplek, zorgt dat de informatie beter beklijft.

 

Meer weten? Kom in contact
Nieuwsgierig?
Neem vrijblijvend contact met ons op
voor een afspraak


Neem contact op