PROJECTEN / Leren op maat / Inzet van gamification: een bordspel

Inzet van gamification: een bordspel


Samen met Buurtzorg doet Educared onderzoek naar de mogelijkheden van gamification (het toevoegen van spelelementen aan een niet-gamecontext) en games om te ontdekken hoe er ook op een andere, leuke manier door spelelementen geleerd kan worden binnen Buurtzorg.

Aanpak

Buurtzorg biedt thuiszorg (verpleging en persoonlijke verzorging) en palliatieve zorg. In gesprek met zorgmedewerkers van Buurtzorg is bepaald welke thema’s er spelen en welke leerzaam zijn om het spel te ontwikkelen. Voor het eerste thema ‘samenwerking’ is gekeken naar de mogelijke vorm van het spel. Hiervoor hebben meerdere brainstormsessies plaatsgevonden en is een casuïstiek opgehaald om uiteindelijk te verwerken in het spel.

Een interactief bordspel

Samen met de deskundige hulp en advies van Conceptlicious en Gamelab Oost ontwikkelden we een bordspel dat de samenwerking binnen teams bij Buurtzorg bevordert. Het doel van het bordspel is om inzicht te krijgen in je eigen kwaliteit en ontwikkelpunt in de samenwerking, evenals die van je collega’s.

 

Meer weten? Kom in contact
Nieuwsgierig?
Neem vrijblijvend contact met ons op
voor een afspraak


Neem contact op