PROJECTEN / Leren op maat / Interactieve video Maaltijdambiance Livio

Interactieve video Maaltijdambiance Livio


Livio omarmt het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Dit stimuleert organisaties en medewerkers om werkprocessen te verbeteren en om slimme oplossingen te bedenken die kwaliteit realiseren. Leren van elkaar.

Voor het thema ‘Eten & drinken’ is een interactieve video nodig over het onderwerp Maaltijdambiance. Deze video draait om het klaarzetten en het gedrag tijdens, voor en na de maaltijd met bewoners.

Vraagstuk

De coördinator ‘Eten & drinken’ geeft gastlessen aan een groep leerlingen Verzorgende IG en aan 150 medewerkers. De rol van de coördinator is om te kijken waar verbetering kan plaats vinden rondom het thema ‘Eten & drinken’.

Het is wenselijk dat de interactieve video zo breed en laagdrempelig mogelijk kan worden ingezet. De interactieve video is een aanvulling op de gastlessen van de coördinator.

 

Voorbereiding

Door middel van een screening in de huiskamer komen er punten naar voren voor de interactieve video ‘Maaltijdambiance’. Voor de interactieve video zijn er vier filmsituaties uitgewerkt. Dit kan gaan om de inrichting van het eetmoment, door bijvoorbeeld een mooi schaaltje te gebruiken in plaats van een plastic schaaltje. Hierbij is ook de bewustwording van belang, er is tijd om de inrichting te doen. Ook wordt er aandacht besteed aan de wensen van de bewoner. Wat voor beleg wil de bewoner bijvoorbeeld op brood? En wil hij of zij gezamenlijk eten of liever een keer alleen?

Het proces

Educared heeft in verschillende fases gewerkt voor dit project. Na de voorbereidende fase, waarin het projectplan en de betrokken personen zijn vastgesteld, is er voorbereidend werk gedaan. Er is gekeken naar de inhoud die aan bod moet komen en naar wat de leerdoelen zijn. Nadat dit duidelijk was, kon de ontwerpfase beginnen. Tijdens het ontwerpen wordt er gekeken naar de randvoorwaarden en criteria uit de eerste twee fases.

Zodra het ontwerp klaar is, begint het ontwikkelen van de interactieve video. Er worden filmmomenten ingepland. Zo is er bij Livio op locatie gefilmd, daarnaast is er gebruik gemaakt van het green screen in de studio van Educared. Gedurende de ontwikkelfase zijn er structurele reviewmomenten met Livio om te zorgen voor goede afstemming.

De filmdagen zijn inmiddels afgerond. De interactieve video wordt momenteel ontwikkelt voor Livio.

 

Nieuwsgierig?
Neem vrijblijvend contact met ons op
voor een afspraak


Neem contact op