PROJECTEN / Leren op maat / Blended training voor bedrijfshulpverlening

Blended training voor bedrijfshulpverlening


tanteLouise heeft een vernieuwd integraal veiligheidsbeleid ontwikkeld. Met dit beleid wil tanteLouise ervoor zorgen dat medewerkers tijdig en adequaat handelen bij calamiteiten. Deze vernieuwing vraagt om meerdere leerinterventies te herzien of te ontwikkelen. Dit werd een blended training voor bedrijfshulpverlening. Vanuit Educared leveren we een bijdrage bij het verbeteren en ontwikkelen van twee leeroplossingen, waarbij vooral de samenhang tussen de onderdelen van belang is.

Ontdek de blended leeroplossing van tanteLouise die niet alleen visueel aantrekkelijk is, maar ook heel interactief is voor de medewerker waarbij de werkplek continu centraal staat.

 

Plan van aanpak: een blended leeroplossing

Voor de nieuwe leeroplossingen bekeken we eerst welke informatie de medewerker nodig heeft om de juiste taken uit te voeren, die in het geval van een crisissituatie horen bij de functie.  Alle medewerkers herhalen de training iedere twee jaar, waarbij nieuwe medewerkers de BHV training ook vanuit het welkomstprogramma volgen.

De eerste leeroplossing is de algemene BHV training en BLS training en bedoeld voor alle medewerkers. De bestaande e-learnings hebben we herzien met recente informatie en bovendien hebben we meer interactie aangebracht en is de e-learning visueel aantrekkelijker geworden. Na afronding van de e-learnings volgt de medewerker een fysieke training.

Deze fysieke training vindt plaats op de eigen locatie en bestaat uit twee onderdelen: praktijk BLS en praktijk BHV. De praktijk BLS wordt gegeven door een instructeur BLS. De huismeester van de locatie geeft de praktijk BHV: een interactieve veiligheidsrondgang. 

De tweede leeroplossing richt zich op medewerkers met een rol als coördinerend BHV’er. In deze rol krijgt de medewerker aanvullende taken, zoals het aansturen van de BHV’ers en contact met externe hulpdiensten. Voor dit onderdeel hebben we samen een aantal interactieve e-learnings ontwikkeld. In de praktijk BHV krijgt de coördinerend BHV’er nog een aantal specifieke opdrachten voor deze rol.

De werkplek als uitgangspunt

Om de medewerker zo goed mogelijk te laten verplaatsen in de calamiteit, creëren we een zo realistisch mogelijke en herkenbare situatie. Bovendien halen we de werkplek naar de digitale leeromgeving en tijdens de fysieke training laten we de medewerkers terugkeren naar de eigen werkplek. Hiermee versterken we het leereffect.

In de e-learning van BHV staan twee videocasuïstieken centraal die een calamiteit nabootsen, gefilmd vanuit het perspectief van een BHV’er. De videofragmenten worden afgewisseld met vragen over de situatie en de juiste handelswijze. In de e-learning van BLS hebben we bestaande instructievideo’s van tanteLouise opgenomen, denk aan omgaan met verstikking.

Interactief met videocasuïstiek

Omdat de rol van een coördinerend BHV’er extra taken en verantwoordelijkheden vraagt is ook hiervoor een e-learning ontwikkeld met videocasuïstiek. De videocasus die tijdens de reguliere BHV-training centraal staat, is ditmaal gefilmd vanuit het perspectief van de coördinerend BHV’er. Zo gaat hij/zij in gesprek met BHV’ers en met de bevelvoerder van de brandweer. Ook deze casuïstiek wordt afgewisseld met vragen over de situatie of de juiste handelswijze.

Beide e-learnings worden vervolgd met een praktijkdag BHV, deze vindt plaats op de eigen werkplek. Zo weten medewerkers precies hoe alles werkt op de eigen locatie.

 

Meer weten? Kom in contact
Nieuwsgierig?
Neem vrijblijvend contact met ons op
voor een afspraak


Neem contact op