PROJECTEN / Leren op maat / Onboardingprogramma: Begeleiding Coördinatoren Huishoudelijke Ondersteuning

Onboardingprogramma: Begeleiding Coördinatoren Huishoudelijke Ondersteuning


Bij Aafje Hulpthuis is er behoefte naar een andere inrichting van het welkomstprogramma voor nieuwe Coördinatoren Huishoudelijke Ondersteuning (CHO’ers). Er is momenteel een (te) groot verloop binnen de groep CHO’ers, mede door het brede profiel van een CHO’er. Educared mag hiervoor een passend welkomstprogramma ontwikkelen.

Een goed functionerend CHO’er combineert leidinggevende capaciteiten met plannings- en afstemmingsvaardigheden. Bovendien vraagt de functie ook om een hoge mate van stressbestendigheid. Het blijkt lastig te zijn om de CHO’ers binnen een relatief korte periode te beoordelen op de aanwezigheid van deze competenties.

De behoefte

Het welkomstprogramma moet een andere inrichting krijgen. De behoefte is om dit blended te maken. CHO’ers moeten het hierdoor effectiever gaan vinden. Het doel is namelijk dat de nieuwe CHO’ers nog beter voorbereid zijn op de uitdagende taken die van hen verwacht worden.

Tijdens het inwerktraject moet veel informatie worden overgedragen: over de organisatie Aafje Hulpthuis, over de werkzaamheden, over systemen en meer. De kennisoverdracht vindt nu nog veel plaats in groepsverband. Het duurt tussen de 6 en 7 maanden voordat een CHO’er volledig ingewerkt is.

Vraagstuk

In het nieuwe welkomstprogramma moet een wisselwerking tussen de trainers en de leeromgeving komen. Het overdragen van informatie en het verwerken is heel goed onder te brengen in de content-items in de leeromgeving. Daarnaast blijft de informatie hierin ook na het inwerktraject beschikbaar. Op deze manier kan dit als performance support dienen voor de nieuwe en de zittende CHO’ers.

De leeromgeving krijgt in het traject een ondersteunende rol. De trainers krijgen meer ruimte om intensief aan de slag te gaan met vaardigheden die de nieuwe medewerkers nodig hebben:

  • Leiderschapsvaardigheden
  • Planningsvaardigheden
  • Werken onder stressvolle omstandigheden

Daarnaast is het van belang om te werken aan het gevoel van eigenaarschap van de CHO’er: deze geeft leiding aan een flink aantal huishoudelijke medewerkers, en ook is (mede) verantwoordelijk voor de resultaten van hun werk en werkplezier.

Het voorstel

Het welkomstprogramma wordt opgedeeld in drie fasen: een fase voordat de CHO’er daadwerkelijk begint met werken, een fase vanaf de startdatum tot het einde van de proeftijd en de fase na de proeftijd tot het einde van het eerste jaar van de CHO’er.

Binnen de drie fases komt verschillende informatie aan bod. In fase 1 is dit nog veel basisinformatie, in fase 2 komt er veel uitgebreide informatie over het werk en in fase 3 is er veel verdieping op de eerder gegeven informatie.

Verder is er na het welkomstprogramma nog een vierde fase waarin de nadruk ligt op het opfrissen van de benodigde kennis, mede door quizjes.

De aanpak

Bij een eerder onboardingstraject voor Huishoudelijke Ondersteuning bij Aafje Hulpthuis is er gebruik gemaakt van een metrolijn. Om een rode draad binnen de inwerktrajecten te creëren, is ervoor gekozen deze metrolijn ook voor de CHO’ers in te zetten. Er kunnen waar mogelijk en nodig gamification elementen worden toegevoegd. Er zijn verschillende leerinterventies mogelijk:

  • E-learnings
  • Microlearnings
  • Video en video-instructies
  • Quizen
  • Interactieve checklists
  • Uitgebreide (klant)situaties
  • Infographics.

Er wordt verder nog een praktijkassessment ontwikkeld om te testen of de CHO’ers kunnen werken aan een diversiteit van taken, met daarin verschillende stressvolle situaties.

Er wordt voor dit project in verschillende stappen gewerkt. Tijdens de eerste fase wordt alles goed voorbereid. Vervolgens lopen de tweede en derde fase door elkaar heen. Er wordt een ontwerp gemaakt op basis van de vastgestelde randvoorwaarden en criteria. Dit ontwerp wordt vervolgens ontwikkeld.

In de laatste fase is het tijd voor de review. Door het opleveren van het product kan het uitgebreid getest worden door Aafje Hulpthuis. Door deze feedback kunnen er nog aanpassingen worden gedaan. Vervolgens wordt het eindproduct opgeleverd aan Aafje Hulpthuis.

 

Meer weten? Kom in contact
Nieuwsgierig?
Neem vrijblijvend contact met ons op
voor een afspraak


Neem contact op