PROJECTEN / Leren op maat / Nul-meting bij TriviumMeulenbeltZorg

Nul-meting bij TriviumMeulenbeltZorg


TriviumMeulenbeltZorg (TMZ) heeft de ambitie om leren en ontwikkelen naar een hoger niveau te tillen: Academie 2.0.
De groei naar Academie 2.0 vergt tijd, geduld en vraagt om een gedegen aanpak. Educared helpt TMZ met het proces om toe te werken naar deze vernieuwde academie en daarmee vooral te kijken naar hoe de werkplek als leerplek krachtiger benut kan worden.

Huidige situatie bij TMZ

Uit de gesprekken met TMZ blijkt dat het leren en ontwikkelen van medewerkers soms nog veel gericht is op het faciliteren van (fysieke) scholingen. Dit terwijl ook naar voren kwam dat TMZ juist de werkplek nog meer wil inzetten als leerplek. In de geformuleerde visie op leren van TMZ staat dit ook zo benoemd, maar het toepassen ervan in de dagelijkse praktijk is nog niet altijd het geval.

Hierdoor is er nog veel rendement te halen in het direct toepassen van het geleerde op de werkplek, maar ook in het kostenbewust/efficiënt faciliteren van leren en ontwikkelen. Denk aan bijvoorbeeld het reduceren van verletkosten.

Gewenste situatie

TMZ ziet zelf dat de noodzaak groeit om leren en ontwikkelen meer te verweven met de werkplek en van werkplekleren een centraal thema te maken. Dit biedt een tal van voordelen, waaronder:

  • Het draagt bij aan een betere transfer van kennis en dus een hoger leerrendement;
  • Het ondersteunt de medewerker daar waar hij het meeste leert; op de werkplek zelf;
  • Het bespaart tijd;
  • Er is minder verlet.

Om die reden wil TMZ graag bouwen aan een Academie 2.0. Een Academie die toekomstbestendig is, meer gericht is op werkplekleren en écht bijdraagt aan de ontwikkeling van medewerkers. 

De aanpak: een nul-meting

De groei naar Academie 2.0 vergt tijd, geduld en vraagt om een gedegen aanpak. Educared helpt TMZ met het proces om toe te werken naar deze vernieuwde academie. Om deze ambitie te verwezenlijken, is het van belang om eerst de huidige situatie in kaart te brengen, om vervolgens meetbare doelstellingen te kunnen formuleren.

Dit structureren we bij Educared aan de hand van een aantal hoofdthema’s. Deze hoofdthema’s blijven een rode draad tijdens ons gehele traject.

Bekijk de hoofdthema’s die we onder de loep gaan nemen als we bij Educared een nul-meting uitvoeren.

 

Meer weten? Kom in contact
Nieuwsgierig?
Neem vrijblijvend contact met ons op
voor een afspraak


Neem contact op