Het ontwikkelen van een blended leertraject op maat

Hoe kunnen we medewerkers, die regelmatig bij inwoners in de thuissituatie komen, leren om goed te signaleren en observeren wat er in een situatie gaande is? Hoe kunnen we ze leren in gesprek te gaan met de cliënt en ondersteuningsmogelijkheden te onderzoeken met behulp van de sociale kaart van Den Haag? De wens vanuit de gemeente Den Haag is om verbinding te creëren tussen verschillende organisaties en initiatieven rondom zorg en welzijn.

Opdrachtgever: gemeente Den Haag

Samen met Schroeder van der Kolk en Buurtdiensten is Educared aan de slag gegaan om bovenstaande vragen te tackelen. Het resultaat is een blended leertraject op maat, bestaande uit workshops, een e-learning en een train-de-trainer workshop.

Leertraject breed uitrolbaar
Middels de train-de-trainer workshop hebben verschillende zorgorganisaties de mogelijkheid om het leertraject binnen hun eigen organisatie te implementeren. Een mooie manier om het leertraject breed uit te dragen binnen de gemeente Den Haag. Educared is zowel bij de ontwikkeling, als bij de uitvoering, nauw betrokken geweest.

Meer weten over dit project?
Neem dan vrijblijvend contact met Evelien Welhuis of neem contactmet ons per mail of telefoon, zodat we samen de mogelijkheden kunnen verkennen.