PROJECTEN / Erkend leren / Werk-leertraject Verzorgende-IG met intensieve begeleiding

Werk-leertraject Verzorgende-IG met intensieve begeleiding


De hoge werkdruk en de arbeidsmarktkrapte in de zorg maakt het begeleiden en daarmee opleiden van collega’s echt een uitdaging. Daarom starten Livio, Liberein en Educared een pilot. In deze pilot heeft de leercoach een belangrijke rol in het opleiden van zorgprofessionals. Dit biedt het voordeel dat huidige medewerkers geen extra druk of taken krijgen in de vorm van werkbegeleiding, dit neemt de leercoach op zich.

Naast het overnemen van de rol van de werkbegeleider, verzorgt de leercoach ook de lessen en persoonlijke begeleiding van studenten. Hierdoor is de leercoach fulltime aanwezig op de locatie van de organisatie. Dit ontlast zorgorganisaties welke de invloed van de huidige arbeidsmarktkrapte hevig voelen en zorgt voor een effectieve wijze van opleiden.

De aanleiding

In 2021 heeft Educared met TriviumMeulenbeltZorg (TMZ) en Zorggroep Sint Maarten (ZSM) een verkenning gedaan naar de mogelijkheden op het gebied van werkplekleren gecombineerd met flexibel, erkend opleiden. De uitkomsten uit de verkenning waren nog niet in de praktijk getoetst en vanuit regionale samenwerkingsbijeenkomsten werden Livio en Liberein enthousiast over de pilot.

Voor het uitvoeren van deze pilot is een beroep gedaan op de beschikbare transitiegelden vanuit de regionale samenwerking en het Regionaal Mobiliteitsteam Twente (RMT) voor het bekostigen van de extra begeleiding op de werkplek en voor de opleidingskosten.

Het werk-leertraject

Livio en Liberein hebben ieder een groep van 10 studenten samengesteld, deze groep studenten kan bestaan uit zij-instromers zonder ervaring in de zorg of statushouders met ervaring in de zorg. De leercoach is fulltime aanwezig op locatie voor de begeleiding en lessen. De lessen worden 1x per 2 weken gegeven, daarnaast heeft de leercoach eenvoudig de mogelijkheid om (een deel van) de groep bij elkaar te roepen om ze te voorzien van extra informatie over een specifiek onderwerp.

Soms krijgen studenten van Livio en Liberein samen les en soms apart van elkaar. De start van de pilot vond plaats in december 2022 en binnen 1,5 jaar staat er een groep zorgprofessionals met de nodige ervaring op de werkplek, klaar om zelfstandig te werken als Verzorgende-IG bij Livio of Liberein.

De leercoach als verbindende factor

Waar vaak één collega van een team één student begeleidt en studenten verspreid zijn over verschillende teams, zorgt de leercoach voor fulltime begeleiding op de werk-leerplek voor meerdere studenten tegelijk. Daarnaast verzorgt de leercoach de lessen en persoonlijke begeleiding van de studenten. Zo ontstaan zeer korte lijntjes tussen de student, leercoach en zorgorganisatie. De leercoach heeft op de werk-leerplek tijd voor het uitzetten van opdrachten, het coachen op de werkvloer, het aanleren van handelingen en het geven van feedback.

De leercoach geeft de lessen en heeft uitstekend zicht op het verloop van de opleiding, hierdoor kan hij inspelen op de leerbehoeften van studenten, ook weet hij goed op welk moment studenten op een bepaald niveau horen te zijn.

Ook nieuwsgierig naar de mogelijkheden voor een dergelijke opleidings- en begeleidingsvorm? We denken graag mee in mogelijkheden!

 

Kom in contact
Nieuwsgierig?
Neem vrijblijvend contact met ons op
voor een afspraak


Neem contact op