Preventieve zorg: de kracht van de huishoudelijke hulp

Door Educared op 21-08-2019

Preventieve zorg en zelfredzaamheid worden steeds belangrijker om zorgverlening in de toekomst beheersbaar en betaalbaar te houden. Mensen worden immers ouder, blijven langer thuis wonen en hun zorgbehoeften worden complexer. Door voortijdig in te spelen op zorgbehoeften kunnen o.a. gezondheid- en welzijnsproblemen worden voorkomen. Maar hoe zorg je ervoor dat je aan de ene kant zorgbehoeften eerder signaleert en oppakt, en aan de andere kant de zorgkosten omlaag brengt?

Daar kan de huishoudelijke hulp een belangrijke rol in vervullen. Niet alleen door de extra paar ogen te zijn van de (wijk)verpleegkundige en door eventueel eenvoudige zorgtaken van hun over te nemen. Ook kan de huishoudelijk medewerker de verbindende schakel zijn tussen gezondheids- en welzijnsorganisaties. Op die manier kunnen risico’s of zorgbehoeften eerder gesignaleerd en begeleid worden en wordt de werkdruk van de verpleegkundige verlicht. Een win-win.

Daarom maakte Educared een blended leertraject voor huishoudelijk medewerkers van Buurtdiensten / Familiehulp om de huishoudelijk medewerkers bewuster te maken van de omgeving en behoeften van de cliënt, zodat preventieve zorg beter wordt toegepast. Benieuwd naar hun ervaringen? Bekijk dan de korte compilatie van de reacties die wij ontvingen.

De rol van de huishoudelijke hulp bij preventie

Huishoudelijke hulpen komen veelvuldig bij mensen thuis en zien de situatie van de cliënt meestal steeds complexer worden. Ze zijn nauw betrokken en kennen het gedrag van de cliënt goed. Veranderingen in de gezondheid en het welzijn kunnen daardoor, wanneer ze goed observeren, tijdig worden opgemerkt. Daarom stellen gemeenten steeds uitgebreidere eisen aan huishoudelijke hulpen die ook signalerende en begeleidende taken uitvoeren.

Bewustmaking van preventieve zorg

Door de huishoudelijke medewerkers bewuster te maken van hun signaleringsfunctie en hun rol in het geven van instructie en voorlichting kunnen zij eerder risico’s, hulpvragen en mogelijke problemen in de gezondheid en het welzijn van de cliënt signaleren, en dus (waar mogelijk) voorkomen.

Maar hoe zorg je ervoor dat zij binnen hun huidige werkzaamheden ook bewust zijn van de risico’s en mogelijke problemen in de situatie van een cliënt? Met dit vraagstuk ging Educared aan de slag en kwam met een blended leertraject ‘Signaleren en Begeleiden’ dat afgelopen maand in allerlei hoeken van het land werd afgerond.

Thema’s in de module Signaleren en Begeleiden

Om de medewerkers meer handvatten te geven om signalen te herkennen, hoe ze hiermee om kunnen gaan en hoe ze actie moeten ondernemen, hebben we samen met Buurtdiensten / Familiehulp verschillende thema’s opgesteld die in de module aan bod komen:

 • Signaleren van veranderingen
 • Basisvaardigheden begeleiden, instructie en voorlichten
 • Bevorderen zelfredzaamheid
 • Kennen netwerk, sociale kaart, voorliggende voorzieningen
 • Methodisch werken
 • Bewaken eigen grenzen
 • Samenwerken met andere (zorg)organisaties

De module Signaleren en Begeleiden richt zich daarmee op het verhelderen en inzichtelijk maken van veranderingen op verschillende leefgebieden van cliënten, met ‘activerend werken’ als belangrijk thema. Uitgangspunt is om vanuit de mogelijkheden van de cliënt te handelen, dit door breed te kijken, te signaleren en door cliënten op maat te begeleiden. Met als doel om cliënten zo lang mogelijk thuis te laten wonen.

Blended learning: persoonlijk en op maat

Onderwijskundigen Jacqueline en Nena van Educared gingen samen met een projectteam van Buurtdiensten / Familiehulp aan de slag met de leerdoelen en hebben een leertraject op maat ontworpen. Dit leertraject bestaat uit vijf klassikale bijeenkomsten met voorafgaand van elke bijeenkomst een e-learning. Michelle, e-learning ontwikkelaar bij Educared, heeft deze e-learning vervolgens ontworpen en ontwikkeld.

Module Signaleren en Begeleiden
Bijna tweehonderd medewerkers van Buurtdiensten / Familiehulp volgden het leertraject Signaleren en Begeleiden. In twaalf weken tijd hebben zij om de twee weken een zes uur durende klassikale bijeenkomst in kleine groepen gehad. Ze werden hierbij begeleid door een vakkundige docent uit de zorgpraktijk. Projectcoördinator Evelien van Educared zorgde o.a. voor deze logistieke uitdaging door medewerkers en docenten aan elkaar te koppelen op verschillende data en locaties.

Vijf klassikale bijeenkomsten
Tijdens de klassikale bijeenkomsten ligt de nadruk op het toepassen van theorie en kennis in de (dagelijkse) werkpraktijk van de medewerkers. Bovendien oefenen deelnemers met de vaardigheden signaleren, communiceren, begeleiden, objectief observeren en rapporteren. Per bijeenkomst worden de volgende thema’s behandeld:

 1. Signaleren, zelfredzaamheid en netwerk inzetten
 2. Objectief informatie verzamelen, signalen opvolgen en begeleidingsvaardigheden
 3. Signaleren van en omgaan met onbegrepen gedrag, methodisch werken en inzetten van de sociale kaart
 4. Dementie, signalen van dementie en samenwerken met andere zorgaanbieders
 5. Huiselijk geweld, ouderen- en kindermishandeling, afschalingsmogelijkheden en herhaling van eerder genoemde thema’s

Voorbereidende e-learning
Voorafgaand aan elke bijeenkomst volgen de cursisten een e-learning die ter voorbereiding is op de klassikale bijeenkomst. Zo bereiden ze in de e-learning de bijeenkomst voor door kennis op te doen van allerlei ziektebeelden. Denk aan COPD, hartfalen en valgevaar. Ook krijgen ze informatie over de aankomende bijeenkomst en kunnen ze met de praktijkhulp diverse tools downloaden om de kennis ook in de praktijk eenvoudig toe te passen.

Slimmer leren in de praktijk

De blended vormgegeven module Signaleren en Begeleiden is een goed voorbeeld van hoe wij Slimmer leren inzetten op de werkplek. De medewerker staat namelijk continu centraal gedurende de module, waarbij kennis direct gekoppeld wordt aan en uitgevoerd wordt in de praktijk. Door praktijkleren met digitaal en klassikaal leren te combineren, is er zowel persoonlijke aandacht voor de cursist en heeft de cursist veel vrijheid in leren.

Bovendien zijn de leeractiviteiten zoveel mogelijk gebaseerd op ervaringen uit de eigen werkomgeving en vormen de competenties die medewerkers reeds hebben de basis van hun eigen leerroute. Zo maken wij leren toegankelijker en vanzelfsprekender.

Meer weten?
Wil je ook meer preventieve maatregelen inzetten in je eigen zorgorganisatie, zodat medewerkers tijdig risico’s en hulpvragen signaleren? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via telefoonnummer 088 - 203 39 99 of stuur een e-mail naar info@educared.nl, zodat we samen de leermogelijkheden rondom preventieve zorg kunnen verkennen.

Deel dit bericht