Opleiding tot Mbo-Verpleegkundige

Met een zelf opgesteld zorgplan begeleid en adviseert de verpleegkundige de zorgvrager bij lichamelijke, psycho-sociale en/of maatschappelijke vraagstukken. De opleiding Verpleegkundige is een erkende zorgopleiding en wordt op mbo niveau 4 aangeboden.

Doel van de opleiding

Tijdens de opleiding Mbo-Verpleegkundige gaat de verpleegkundige aan de slag en neemt hij/zij anamneses af en stelt verpleegkundige diagnoses. De verpleegkundige onderkent dreigende of bestaande gezondheidsproblemen, stelt verpleegplannen op en biedt persoonlijke verzorging en monitort het welbevinden.

Ook voert hij/zij verpleegtechnische handelingen uit en geeft de verpleegkundige adviezen en voorlichting. Bovendien werkt hij/zij voortdurend aan zijn/haar eigen deskundigheid, bewaakt de verpleegkundige de kwaliteitszorg en is hij/zij de verbindende factor tussen cliënt en andere zorgverleners.

Beroepsinhoudelijk & basisvaardigheden

Het beroepsgerichte deel van de opleiding tot verpleegkundige bestaat uit werkprocessen en kerntaken die straks in het werkveld verwacht worden. Deze taken ontwikkelt de student met name in de praktijk: op de stage- of werkplek in de zorg. Deze beroepspraktijkvorming is een essentieel onderdeel van de opleiding tot verpleegkundige. Waar mogelijk wordt gekeken naar specifieke wensen en behoeften van de zorgorganisatie.

De generieke vakken (Nederlands, Engels, Rekenen, Loopbaanoriëntatie en Burgerschap) oefent de student met name thuis en bij Educared. Tijdens de opleiding wordt de student intensief ondersteund en begeleid door leercoaches van Educared en begeleiders op de stage- of werkplek.

 

Vraag de studiegids aan

Kerntaken van de opleiding Mbo-Verpleegkundige

Van een verpleegkundige wordt verwacht dat hij/zij de volgende twee kerntaken zelfstandig kan uitvoeren:

1. Bieden van zorg en ondersteuning in het verpleegkundig proces;
2. Werken aan organisatie- en professiegebonden taken.

Deze twee kerntaken zijn landelijk vastgesteld voor alle studenten van de opleiding Mbo-Verpleegkundige.

Tijdsinvestering

Onze verkorte opleiding tot Mbo-Verpleegkundige in de zorg is een erkende opleiding. De duur van het onderwijsprogramma is minimaal 18 maanden (exclusief zomer- en kerstvakantie). Bij Educared vinden we flexibel onderwijs belangrijk en kijken we naar de kennis, kunde en ervaring van de student. De student zal om de twee weken een lesdag volgen à 8 uur per dag. De lessen worden voornamelijk digitaal gegeven, maar er zijn ook een aantal fysieke bijeenkomsten.

Naast deze lesdagen moet de student rekening houden met 8 tot 12 uur zelfstudie per week.

Erkend diploma

De opleiding tot Mbo-Verpleegkundige is gebaseerd op het landelijk en wettelijk vastgesteld kwalificatiedossier, waardoor de student een landelijk erkend mbo-diploma behaalt.

De opleiding Mbo-Verpleegkundige is een beroepsgerichte opleiding en sluit uitstekend aan op de praktijk in de wijk en in verpleeg- en verzorgingshuizen.

Toelating tot de opleiding Mbo-Verpleegkundige

Een student wordt toegelaten tot de opleiding Mbo-Verpleegkundige VVT wanneer hij/zij 23 jaar of ouder is en in het bezit is van het diploma Verzorgende-IG of een vergelijkbaar diploma. Bovendien moet de student minimaal twee jaar actuele werkervaring hebben als Verzorgende-IG’er.

 

Bekijk onze andere opleidingen
Vragen?
Neem contact op met Kim

Heb je een vraag over de verkorte opleiding Mbo-Verpleegkundige in de zorg? Neem dan gerust contact op met Kim die alles weet over onze erkende opleidingen. Zij helpt je graag verder, zodat je samen met jouw medewerker(s) een goede keuze kan maken.

    06 82 19 33 12
  kimtergroot@educared.nl