Video als leermiddel

Video is een krachtig leermiddel om medewerkers op verschillende wijzen continu te prikkelen. Niet alles kan direct op de werkplek geleerd worden, maar we kunnen de werkplek wel naar de medewerker toe halen. De informatie in een video beklijft beter dankzij beeld, context en verhaal, maar ook door het toevoegen van humor, emotie of een andere sfeer. Dit maakt video een krachtig leermiddel.

“Laat video niet het doel zijn,
maar een krachtig middel voor een effectieve leeroplossing”

Video als leermiddel

Waarom en wanneer wij video inzetten

Wanneer je bij ons komt met een vraag over een bepaald zorgthema, bekijken we op basis van de vraag welke (combinatie van) leeroplossingen het beste aansluiten. Dit betekent dat video niet standaard een onderdeel is van onze leeroplossingen. Video zetten we vaak in wanneer:

  • Je iets niet kunt uitleggen zonder beeld
  • Je heel veel tekst nodig hebt om het uit te leggen
  • Emotie een rol speelt en dit niet in woorden is uit te drukken
  • Er veel dingen tegelijkertijd gebeuren die je niet in tekst kunt uitleggen, zoals interactie
  • Je fysieke handelingen moet uitleggen

We zijn overtuigd van het sterke leereffect, de goede aansluiting op de leerbehoefte en de verschillende mogelijkheden van video. In onze leeroplossingen maken we dan ook veelvuldig gebruik van video.

Leren ondersteunen met video

Laat je iemand iets lezen en over hetzelfde onderwerp een video bekijken, gegarandeerd dat het beter wordt onthouden of begrepen met een video. Met beelden kun je veel meer op een eenvoudige manier uitleggen in een kortere tijd dan met tekst. Met beelden boeien we de medewerkers en kunnen we een abstract onderwerp visualiseren en in context plaatsen. Bij het leermiddel video worden zorgmedewerkers afwisselend en veelvuldig op een visuele en auditieve manier geprikkeld.

Wij zijn overtuigd dat werkplekleren centraal moet staan in de zorg, echter niet alles kan direct op de werkplek geleerd worden. In onze verschillende video’s halen we graag de werkplek naar de medewerker toe om herkenning te creëren. Regelmatig filmen we vanuit het perspectief van zorgmedewerkers, zodat zij de situatie zo goed mogelijk kunnen inbeelden.

De voordelen van video

  • De kijker continu en afwisselend prikkelen
  • De werkplek naar een digitale omgeving halen
  • Het creëren van een herkenbare situatie
  • Tijd- en plaatsonafhankelijk leren
  • Een abstract onderwerp visualiseren en context geven

“1 beeld zegt meer dan 1.000 woorden

Introductievideo:

Zoals de naam aangeeft introduceert deze video iets. Denk aan een video waar nieuwe zorgmedewerkers worden verwelkomd door de directie en collega’s, een video waar de verschillende afdelingen van een organisatie worden toegelicht of een video voor het introduceren van een (zorg)systeem. Ook kan een introductievideo een uitleg geven over een bepaald leertraject, zodat zorgmedewerkers weten wat de verwachtingen zijn.

Videocasus

In een videocasus wordt een bepaalde situatie geschetst, bijvoorbeeld een cliënt met dementie. Aan een videocasus kan een opdracht, werkboek of e-learning gekoppeld zijn. Hierin gaan zorgmedewerkers actief aan de slag met de casus en de theorie daar achter. Ook kan een videocasus uitstekend gebruikt worden voor het tot de verbeelding spreken van een protocol.

Interactieve video

Het is ook mogelijk een interactieve video te gebruiken in een leeroplossing. Dit kan op verschillende manieren. Er wordt een situatie geschetst die wordt afgewisseld met vragen die direct in de video beantwoord kunnen worden en waar de kijker direct feedback op krijgt. Bekijk bijvoorbeeld de video over Acute situaties. Hier wil de organisatie zorgmedewerkers leren om te handelen volgens de ABCDE-methode. Er wordt een stukje video getoond, zorgmedewerkers krijgen een vraag te zien en de video vervolg op basis van het gegeven antwoord. Zo kan een situatie naar wens verlopen en de video speelt verder. Maar bij een foutieve keuze wordt de video onderbroken en ontvangen zorgmedewerkers aanvullende informatie.

Instructievideo

In een instructievideo wordt een specifieke handeling van begin tot eind uitgevoerd. Een voorbeeld hiervan is de video van maximaal 6 minuten van een verpleegtechnische handeling uit het project met Buurtzorg. Deze video’s kunnen zorgmedewerkers gebruiken wanneer zij kort van tevoren nog even willen zien hoe een bepaalde handeling moet worden uitgevoerd.

Educlips

In maximaal 3 minuten wordt een afgebakend onderwerp uitgelegd.  Bekijk eens het voorbeeld van onze educlip uit het project ‘FLITS’. Hier wordt uitleg gegeven over de kern van de Wet zorg en dwang. Kenmerkend voor een educlip is de combinatie en afwisseling van een presentator in beeld, illustraties en animaties om het verhaal te versterken en te verduidelijken en eventueel ondersteunende beelden uit de praktijk.

Animatievideo

In onze leeroplossingen maken we ook gebruik van animatievideo’s. Animatievideo’s zijn minder realistisch, maar daardoor erg geschikt om situaties te schetsen die je niet kunt filmen. Medewerkers kunnen dit vertalen naar hun eigen praktijk. Ook kun je met animaties abstracte onderwerpen of modellen tot de verbeelding brengen.

Op zoek naar een passende leeroplossing?

We denken graag met je mee!
Contact opnemen