Opleiding

Helpende Zorg en Welzijn

Een Helpende Zorg en Welzijn ondersteunt en begeleidt mensen bij wonen, verzorging en emotionele problemen, waarbij oog is voor gastvrijheid, omgeving en dienstverlening. Deze erkende zorgopleiding wordt op mbo niveau 2 aangeboden.

Doel van de opleiding

Tijdens de mbo-opleiding Helpende Zorg en Welzijn leert een student vanuit een zorgplan een planning van de werkzaamheden te maken en hoe hij/zij deze vervolgens kan uitvoeren om cliënten zoveel mogelijk zelfredzaam te maken. De student leert te werken volgens de richtlijnen van onder andere gedrag, hygiëne, veiligheid, Arbo en kwaliteitszorg.

Tevens leert de student eenvoudige administratieve taken uit te voeren en verdiept hij/zij zich in voeding, huishouden, wonen, persoonlijke verzorging, verblijf en recreatie. Waar mogelijk bekijken we de specifieke wensen en behoeften van de zorgorganisatie voor haar medewerkers en verwerken dit in de opleiding.

Beroepsinhoudelijk & basisvaardigheden

Het beroepsgerichte deel van de opleiding Helpende Zorg en Welzijn bestaat uit werkprocessen en kerntaken die in het beroep verwacht worden. De ontwikkeling van de taken en processen vindt plaats in de praktijk: op de stage- of werkplek in de zorg. Deze beroepspraktijkvorming is een essentieel onderdeel van de opleiding.

Nederlands, Rekenen, Loopbaan en Burgerschap zijn de generieke vakken in de opleiding. Deze vakken worden thuis en bij Educared geoefend. Wil een student hier direct examen in doen is dit mogelijk. Educared biedt flexibel onderwijs en biedt op maat gemaakte leertrajecten.

 

Vraag de studiegids aan

Kerntaken van de opleiding

Van een Helpende Zorg en Welzijn wordt verwacht dat hij/zij zelfstandig de volgende twee kerntaken kan uitvoeren:

1) Uitvoeren van dienstverlenende werkzaamheden;
2) Ondersteunen bij dagelijkse activiteiten in zorg en welzijn.

Deze twee kerntaken zijn landelijk vastgesteld voor alle studenten van de opleiding Helpende Zorg en Welzijn.

Tijdsinvestering

Onze verkorte opleiding Helpende Zorg en Welzijn is grotendeels aangepast op de behoeften van de student. De duur van het onderwijsprogramma is minimaal 6 maanden en maximaal 12 maanden (exclusief vakanties). Wij kijken naar de kennis, kunde en ervaring van de student. Tijdens deze periode heeft de student ongeveer een keer in de twee weken een lesdag à 8 uur per dag. Deze lesdag is afwisselend digitaal en fysiek. Daarnaast moet de student rekening houden met gemiddeld 7 uur per week zelfstudie.

Toelating

Studenten worden toegelaten tot de opleiding Helpende Zorg en Welzijn wanneer hij/zij 23 jaar of ouder is én in het bezit is van één van de volgende diploma’s of bewijzen:

-een vmbo-diploma (tl, gl, kl, bl);
-een overgangsbewijs van de derde naar de vierde klas havo/vwo
-een entree-diploma
-een AKA-diploma (zorg)
-een mbo-diploma op niveau 1
-een diploma lager beroepsonderwijs (lbo)
-een diploma voorbereidend beroepsonderwijs (vbo)
-een mavo-diploma
-een mavo-vbo-diploma

Erkend diploma

De opleiding Helpende Zorg en Welzijn is gebaseerd op het landelijk en wettelijk vastgesteld kwalificatiedossier. De student behaald daarmee een landelijk erkend mbo-diploma. De mbo-opleiding Helpende Zorg en Welzijn is een beroepsgerichte opleiding en sluit uitstekend aan op de praktijk in verschillende organisaties.

Doorgroeimogelijkheden

Na het behalen van het diploma kan een student het opleidingstraject Helpende Plus volgen of starten met de opleiding Verzorgende-IG.

Bekijk onze andere opleidingen
Vragen?
Neem contact op met Kim

Heb je een vraag over de opleiding Helpende Zorg en Welzijn? Of ben je geïnteresseerd om deze opleiding aan te bieden aan jouw medewerkers? Neem dan gerust contact op met Kim, zij alles weet over onze erkende opleidingen en helpt je graag verder.

    06 82 19 33 12
  kimtergroot@educared.nl