Opleidingstraject

Keuzedeel Helpende plus

De zorgvraag van cliënten is door de ontwikkelingen in de gezondheidszorg (vaak) complexer geworden. Daardoor kan de medewerker Helpende Zorg en Welzijn iets extra’s goed gebruiken. Een medewerker Helpende plus werkt volgens protocollen die bijvoorbeeld een rol spelen bij het verzamelen van gegevens via het meten van de pols en temperatuur, het toedienen van medicatie, het aan- en uittrekken van steunkousen en het verwisselen van een katheterzak.

Doel van dit opleidingstraject

Na het opleidingstraject Keuzedeel Helpende plus is de medewerker bekwaam in het uitvoeren van eenvoudige verzorgende vaardigheden die in het werkveld van zorg en welzijn veel gevraagd worden. De medewerker kan werken volgens vastgestelde protocollen en richtlijnen. Educared staat voor flexibel onderwijs, waar mogelijk bekijken we de wensen en behoeften van de zorgorganisatie.

De medewerker Helpende plus kan afwijkingen bij de cliënt signaleren en daar adequaat mee omgaan en handelen in acute situaties. De medewerker weet waartoe hij/zij zelf bevoegd is en wanneer de expertise van andere deskundigen ingeroepen moet worden.

 

Beroepsinhoudelijke vaardigheden

Het Keuzedeel Helpende plus bestaat alleen uit een beroepsgerichtdeel, namelijk de kerntaak: Voert eenvoudige verzorgende handelingen uit, met aandacht voor kennis en vaardigheden die straks in het beroep van de medewerker Helpende plus worden verwacht.

Kerntaak van het opleidingstraject

Gaat de student als Helpende plus aan de slag, dan wordt verwacht dat hij/zij de volgende kerntaken zelfstandig uitvoert:

1) Voert eenvoudige verzorgende handelingen uit.

Deze kerntaak is landelijk vastgesteld voor alle studenten van het Keuzedeel Helpende plus.

Tijdsinvestering

De student moet rekening houden met een opleidingstraject van 10 weken. Wekelijks is er een dagdeel digitaal les of vindt er een dagdeel praktijkonderwijs plaats. Gedurende het traject oriënteert de student zich minimaal 20 uur in de beroepspraktijk.

Tevens moet de student rekening houden met gemiddeld 4 uur per week zelfstudie.

Toelating

De student wordt toegelaten tot het opleidingstraject Helpende plus wanneer hij/zij in het bezit is van het diploma Helpende Zorg en Welzijn.

Erkend Certificaat

Het opleidingstraject tot Helpende plus is gebaseerd op het landelijk en wettelijk vastgestelde kwalificatiedossier, waardoor de student een landelijk erkend mbo-certificaat voor het keuzedeel behaalt, welke wordt opgenomen in het diplomaregister.

Doorgroeimogelijkheden

Na het behalen van het certificaat kan de student doorstromen naar de opleiding Verzorgende-IG. Het opleidingstraject Helpende plus geeft als voordeel een vrijstelling voor een aantal elementen uit de theorie en geeft een eerste kennismaking met handelingen.

 

Bekijk onze andere opleidingen
Vragen?
Neem contact op met Kim

Heb je een vraag over het opleidingstraject Helpende plus? Neem dan gerust contact op met Kim die alles weet over onze erkende opleidingen. Zij helpt je graag verder, zodat je samen met jouw medewerker(s) een goede keuze kan maken.

    06 82 19 33 12
  kimtergroot@educared.nl