GEWEEST: ‘Flexibel onderwijs voor volwassenen doe je er niet even bij’Webinar met Cinop & Educared

In de recente kamerbrief over Leven Lang Ontwikkelen (LLO) staan 4 pijlers beschreven. Eén daarvan is: flexibilisering van het aanbod. Het mbo voor volwassenen moet zich meer richten op de vraag vanuit werkenden, werkzoekenden en werkgevers. Bijvoorbeeld met mogelijkheden voor arbeidsmarktrelevante onderdelen of modulair opgebouwde programma’s. Hierdoor kunnen werkenden scholing volgen die voor hen nuttig is en dit combineren met andere taken.

Maar hoe pak je dat als mbo-instelling aan? Dit webinar gaat o.a. in op de mogelijkheden voor flexibel maatwerk, randvoorwaarden voor een succesvolle aanpak en kansen vanuit de praktijk.

Flexibel onderwijs: andere mindset en aanpak
Bij veel mbo-instellingen die een serieuze speler voor LLO willen zijn en blijven in de regio, staat flexibel onderwijs al op de agenda. Maar de ontwikkeling en implementatie hiervan doe je er niet even bij. LLO en het begeleiden van volwassenen met flexibel onderwijs vraagt om een andere mindset en aanpak. Hoe organiseer je dat? En wat heb je daarvoor nodig?

Tijdens dit webinar komen een aantal onderwerpen aan bod:

  • Hoe ziet de markt van LLO in het mbo eruit? Cijfers, ontwikkelingen en strategische overwegingen;
  • Wat zijn mogelijkheden voor flexibel maatwerk en kortcyclische scholing (bol, bbl 3e leerweg, cursorisch onderwijs)?
  • Wat zijn randvoorwaarden voor een succesvolle aanpak (LLO scan)?
  • Succesfactoren en kansen vanuit de praktijk op basis van ervaringen van Educared.
  • Dit webinar biedt inspiratie voor de nabije toekomst en kansen voor samenwerking.

We maken daarbij gebruik van de expertise van CINOP op het gebied van LLO en flexibilisering en de ondernemende aanpak van Educared.

Wanneer?
Dinsdag 15 december, 12.00 – 12.45 uur.

Voor wie?
Het webinar is voor iedereen in het mbo die mogelijkheden verkent voor een duurzame ondernemende versnelling op het gebied van LLO en flexibilisering.

Kosten?
Er zijn geen kosten aan dit webinar verbonden.

 15 december

12:00 uur

Online