Werkplekleren
in de zorg

De dagelijkse werkpraktijk is de meest rijke leeromgeving die je maar kan wensen, én is daarbij direct toegankelijk. Daarom ondersteunen wij zorgorganisaties bij het vormgeven en concretiseren van werkplekleren in de zorg.

 

Kom in contact

Leren op de werkplek

Werkplekleren is het bewust en onbewust informeel leren. Werkplekleren vindt daarom overal plaats en heeft altijd al plaatsgevonden. Iedereen die werkt, leert namelijk. Bewust, maar heel vaak ook onbewust. Bij het werkplekleren in de zorg richt Educared zich op het zichtbaar en bewust maken van het informele leren op de werkplek. En dit proberen wij zoveel mogelijk in onze oplossingen te stimuleren.

Geen scheidslijn tussen formeel en informeel leren

Informeel en formeel leren gaan altijd samen en vullen elkaar in de beroepspraktijk aan. Wij zien dan ook geen strikte scheidslijn tussen deze twee vormen bij werkplekleren.

Formeel leren stimuleert bijvoorbeeld weer de juiste vragen te stellen op de werkvloer. Leren op de werkplek kan dus ook vanuit formele situaties en interventies ingezet worden.

 

Kom in contact

Werkplekleren in de zorg vanuit formele interventies

Wanneer je als medewerker tijdens een cursus leert hoe je feedback geeft, wil dit nog niet zeggen dat je dit in je dagelijkse werk ook daadwerkelijk toepast richting collega’s en/of cliënten. Bij het ontwikkelen en opzetten van formele leerinterventies is het belangrijk om een goede mix van activiteiten en leervormen te organiseren om de leerinterventie krachtig neer te zetten.

Wij creëren daarom leerinterventies waar collega’s met elkaar samenwerken, waar kennis met elkaar wordt vergroot en waar praktijkcasuïstiek leidend is. Op die manier komt werkplekleren tot z’n recht.

 

Werkplekleren vanuit informele interventies

Bij werkplekleren in de zorg is het belangrijk dat de medewerker de beschikking en toegang heeft tot leerinterventies op het moment dat dit nodig is.  Afhankelijk van de leervoorkeur, het denkniveau en beschikbare mogelijkheden kun je denken aan social leren, reflecteren en kennisverspreiding. Zo zien wij het belang van eigen collega’s en experts in die hun kennis delen of het inzetten van reflectiemethoden om terug te kijken op kritische beroepssituaties en daarvan te leren.

 

Kom in contact

Educared is kennispartner van werkplekleren

Leren op de werkplek in de zorg is voortdurend in ontwikkeling en de inrichting van werkplekleren kan per organisatie verschillen. Wij maken bij onze diensten rond werkplekleren gebruik van onze samenwerking met o.a. de Universiteit Twente en het door ons opgerichte Netwerk Werkplekleren in de zorg, waar verschillende zorgorganisaties bij zijn aangesloten.

Vragen?
Neem contact op met Marc

Zie je ook het belang van werkplekleren in en heb je behoefte om daar een keer over te sparren? Bijvoorbeeld wat de mogelijkheden hierin zijn voor jouw zorgorganisatie, welke visie andere zorgorganisaties hebben op werkplekleren in de zorg of om ervaringen te delen? Laten we dan snel een keer samenkomen.

    06 41 75 01 72
  marcvanharten@educared.nl