Onboarding
in de zorg

Boeien, begeleiden en binden

Onboarding draait zowel om de organisatie als om de nieuwe medewerker. Het is meer dan eenrichtingsverkeer waarbij de nieuwe medewerker alleen informatie ontvangt om goed te worden ingewerkt. Het gaat om boeien, begeleiden en binden van nieuwe medewerkers.

Voordelen van een doordacht onboardingprogramma

Met een gastvrij en persoonlijk onboardingprogramma:

  • Versnel je productiviteit en snelheid van de medewerker
  • Geef je een zachte landing op de werkplek
  • Bied je persoonlijke aandacht en erkenning
  • Verlaag je de werkdruk in de teams
  • Zorg je voor betrokken en enthousiaste medewerkers
  • Houd je de juiste medewerkers in jouw organisatie

 

Een keer sparren? Neem contact op met Marc

 

Pak vroegtijdige uitstroom aan met onboarding

Onboarding in de zorg is de eerste stap in een samenwerking tussen een organisatie en haar nieuwe medewerkers. Een gastvrije onboarding voor de zorg, zorgt enerzijds voor een snellere kwalitatieve inzetbaarheid van medewerkers en anderzijds voor een hogere mate van betrokkenheid bij nieuwe medewerkers. Op die manier pak je vroegtijdige uitstroom van personeel aan.

Uitstroom van nieuwe medewerkers binnen de eerste maanden is geen uitzondering. Ook niet in de zorg. Voorkom dat je:

  • Medewerkers vroegtijdig via de achterdeur vertrekken
  • Dubbele kosten maakt (denk aan werving en selectie)
  • Onnodig medewerkers inzet die verantwoordelijk of betrokken zijn bij inwerken 

Vaak zijn veel meer mensen betrokken bij het inwerken dan je denkt. Denk aan recruitment, HR, zorgteams, leidinggevenden, maar ook eventuele taken tijdens een introductiebijeenkomst. Hoe jammer is het als al die moeite en inzet uiteindelijk niet loont, omdat de nieuwe medewerker onzichtbaar is?

Creëer betrokken medewerkers met onboarding in de zorg

Een onboarding programma zorgt er voor dat je de nieuwe medewerker boeit, begeleidt en bindt. Kortom, de medewerker voelt zich thuis, voelt zich zelfverzekerd in zijn rol en is trots op zijn werkgever. En die betrokken medewerkers presteren vaak beter, verzuimen minder en vertrekken minder snel uit de organisatie.

Ontvang nieuwe medewerkers vanaf het eerste contactmoment op een gastvrije wijze en ga met elkaar een duurzame relatie aan. En denk niet alleen aan informatievoorziening, maar juist aan de sociale behoeften van de medewerker. Een medewerker betrek je niet bij je organisatie door te informeren, maar door de persoonlijke verbinding aan te gaan.

 

Ontdek de kansen van persoonlijke begeleiding

Ontzorg zittende zorgmedewerkers bij het inwerkproces

Door de nieuwe medewerkers zo veel mogelijk op weg te helpen met belangrijke en praktische vragen, ontzorg je ook de zittende medewerkers. Zij hoeven immers bepaalde zaken niet meer hoeven uit te leggen. Er kan veel verloop zijn in zorgteams waardoor het inwerken van nieuwe medewerkers en collega’s in de zorg veel tijd kan kosten. Tijd die er vaak niet is. Zorg daarom dat informatie op het juiste moment beschikbaar is voor de nieuwe medewerker, zodat zittende medewerkers niet elke keer hetzelfde hoeven uit te leggen. Zittende collega’s kunnen dan juist een belangrijke rol spelen in signaleren en begeleiden van de nieuwe medewerker, zodat diegene goed in zijn vel zit en de hulp krijgt die hij nodig heeft.

Faseer alle informatie in onboarding

Voorkom dat medewerkers zich overweldigd voelen door alle nieuwe informatie. Onze onderwijskundigen kijken naar de behoefte van de medewerker en faseren vervolgens de informatie die jij als organisatie wilt geven.

Op die manier bied je informatie aan op het moment ze dat echt nodig hebben. Niet alleen onthouden ze de informatie beter, ook wordt inwerken daardoor efficiënter.

Elke fase staat voor een bepaalde periode, waarbij wij rekenen vanaf het moment dat de handtekening onder de arbeidsovereenkomst is gezet. Uiteraard is het verstandig om onboarding naadloos aan te laten sluiten op de werving en selectie procedure en activiteiten, zodat de verwachtingen van de nieuwe medewerkers aansluiten op de werkpraktijk.

 

Lees meer over informatie op het juiste moment

Onboarding app Coach2go: de digitale hand voor jouw nieuwe medewerker

Coach2go is de digitale hand van de nieuwe medewerker. De onboarding app voor de zorg begeleidt de nieuwe medewerker op een toegankelijke en gastvrije wijze door informatie aan te bieden die voor hem of haar op dat moment relevant is. Bovendien krijg je als organisatie inzicht in de tevredenheid van de nieuwe medewerkers.

De onboarding app voor de zorg creëert bewustzijn en reflectie bij de nieuwe medewerker waardoor hij zich thuis voelt in de organisatie en zijn weg succesvol weet te vinden. De app zien wij als een aanvulling op een onboardingprogramma en niet de kern. De systemen in de organisatie zijn altijd leidend, want daar moet de nieuwe medewerker zich immers in thuis gaan voelen.

 

Bekijk de app Coach2go
Vragen?
Neem contact op met Marc

Wil je inspiratie opdoen hoe je medewerkers het beste kan verwelkomen? Of heb je veel ideeën maar is het lastig om de vertaalslag te maken naar concrete oplossingen?

Ik laat je graag zien hoe wij samen met andere zorgorganisaties nieuwe medewerkers boeien, begeleiden en binden. Neem vrijblijvend contact met me op, dan doen we een kop koffie.

    06 41 75 01 72
  marcvanharten@educared.nl