Netwerk werkplekleren in de zorg

Al twee jaar lang delen we in het Netwerk Werkplekleren in de zorg op een doelgerichte wijze elkaars kennis, ervaringen en behoeften. Verschillende organisaties uit de VVT komen een aantal keer per jaar bijeen om concrete stappen te zetten. Het resultaat? Praktische interventies die elke organisatie kan inzetten op de werkvloer.

Veel zorgorganisaties kampen namelijk met dezelfde vraagstukken rondom werkplekleren: wat zijn de mogelijkheden van werkplekleren, hoe zet ik het succesvol en duurzaam in de organisatie, welke interventies kan ik inzetten, hoe zorg ik dat medewerkers werkplekleren gaan omarmen? In dit netwerk slaan we samen de handen ineen. Niet alleen maar praten, maar vooral doen!

Kennisnetwerk met resultaat

In plaats van allen het wiel opnieuw uit te vinden rondom werkplekleren, bundelen we in dit netwerk elkaars kennis, expertise en ervaringen. Onder begeleiding van Educared worden per jaar verschillende interventies ontwikkeld die voor elke zorgorganisatie direct toepasbaar zijn. Met elkaar bepalen we de thema’s, zodat de interventies direct toe te passen zijn in de praktijk.

De voordelen als deelnemer?

  • Werkplekleren bewust, duurzaam en gedegen inzetten
  • Op een kostenbesparende wijze leerinterventies ontwikkelen
  • Meer expertise in huis op het gebied van werkplekleren
  • Kennis, kunde en ervaringen delen met andere professionals uit de zorg
  • Elk jaar nieuwe leerinterventies tot de beschikking

Huidige deelnemers

Op dit moment zijn verschillende zorgorganisaties verspreid over het land aangesloten bij het Netwerk Werkplekleren in de zorg.
Zo vertelt TMZ graag haar beweegredenen om deel te nemen:

‘Wij hebben besloten om deel te nemen vanwege de uitdaging. We willen vooruit en ons ontwikkelen. Wij zijn startende als het gaat om werkplekleren en hopen door middel van onze deelname geïnspireerd te worden en verbonden te zijn met andere organisaties. Kortom, we hopen op input voor eigen ontwikkeling en professionaliteit. Alleen gaan we wellicht sneller, maar samen komen we zeker verder. Juist omdat we willen verdiepen. Leren en delen van elkaars expertise, ervaringen, informatie en advies zien wij als een voordeel van het netwerken.
Wij wensen en hopen dat de collega’s van de andere organisaties nieuwe inzichten en ervaringen hebben waar wij ons voordeel weer mee kunnen doen. Uiteraard is hier wel sprake van een wederkerigheid. Hoewel we graag op de hoogte blijven van wat er speelt in ons vakgebied en onze de branche gaat de samenwerking met anderen in dit netwerk wat ons betreftverder dan alleen het uitwisselen van informatie. Wij hebben namelijk doelen die gerealiseerd moeten worden en zijn bovendien kritisch en toekomstgericht en hopen die mentaliteit ook te vinden in dit nieuwe netwerk’.

Ook aan de slag met werkplekleren?

Het lidmaatschap van Netwerk Werkplekleren in de zorg houdt het volgende in:

  • Vier ontwikkel- en/of inspiratiesessies (dagdeel) per jaar
  • (Mede)eigenaar van de leerinterventies
  • Mogelijkheid tot deelname aan eventuele pilots
  • Kennisplatform waar we met elkaar kennis delen

Meer weten over hoe we gezamenlijk aan de slag gaan en hoe jouw zorgorganisatie kan aansluiten? Neem dan gerust contact op met Marc van Harten.

Nieuwsgierig?
Neem vrijblijvend contact met ons op
voor een afspraak


Neem contact op