Buddie stimuleert zelfregie en betrokkenheid

We zien te vaak dat leerplatformen niet of nauwelijks worden gebruikt, omdat het te vaak als een verplichting wordt gezien. Daarom vinden wij dat een leer- en ontwikkelplatform van de medewerker moet zijn. Het gaat immers om zijn of haar ontwikkeling. Daarom geven wij de regie in handen van de medewerker zelf, zodat diegene zelf kan bepalen waar, wanneer, waarover en in welke vorm hij iets wil leren of raadplegen.

Leerplatform Buddie:

 • Legt de regie in handen van de medewerker
 • Sluit aan op de interesses van de medewerker
 • Denkt verder dan alleen formele leeractiviteiten
 • Stimuleert medewerkers om van elkaars kennis gebruik te maken

Sluit aan op de interesses van de medewerker

Niet alleen biedt Buddie de medewerker een persoonlijke intuïtieve startpagina, ook staan de interesses van de medewerker centraal. Hoe rijker het contentaanbod hoe gepersonaliseerder je het aanbiedt. Door allerlei filtermogelijkheden kan de medewerker zelf kiezen waarover en vooral hoe hij wil leren.

De medewerker kan zelf:

 • Interesses invullen in het persoonlijk portfolio
 • Handige content opslaan in favorieten
 • Zelf bepalen welke leervorm of type content bij hem of haar aansluit

Ontwikkeling is meer dan alleen formele activiteiten

Juist de momenten tijdens het werk zijn zeer leerzaam én waardevol. Daarom biedt Buddie de medewerker óók de mogelijkheid om informele ontwikkelactiviteiten toe te voegen in het portfolio. Denk aan deelname aan het collegiaal netwerk, bijeenkomst of aan een communitygroep.

Zo houdt de medewerker nog vollediger zijn ontwikkeling en dus bekwaamheid bij. Een mooie tool voor de medewerker om:

 • Inzicht te krijgen en te houden in de eigen actuele persoonlijke ontwikkeling
 • Elke activiteit (formeel en informeel) aan te merken als ontwikkelactiviteit
 • Zijn eigen bevoegd en bekwaam te beheren

Leren met en van elkaar

Kennis van medewerkers is je grootse goed, maak hier ook maximaal gebruik van. Daarom stimuleert Buddie de medewerker om ook in contact te komen met medewerkers buiten het team. Kennis ligt dan voor het oprapen.

Niet alleen worden medewerkers slimmer door te leren met en van elkaar, als organisatie word je dat ook. Bovendien creëer je sociale betrokkenheid binnen jouw organisatie.

 • Vinden en raadplegen van collega’s (bijv. specialisme of expertise)
 • Verspreiden en creëren van kennis in communities
 • Delen en ontvangen van handige content van collega’s
 • Samenwerking binnen én tussen teams

De werkplek inzetten als krachtige leerplek?

Ontdek hoe Buddie leren met én van elkaar stimuleert 
Lees meer over Buddie & werkplekleren