LAAT JE HIER INSPIREREN

Wij vinden leren op de werkplek erg belangrijk, eigenlijk noodzakelijk gezien de schaarse tijd van zorgmedewerkers en het belang om te blijven ontwikkelen. Daarom zijn we de afgelopen twee jaar opgetrokken met allerlei zorgorganisaties om werkplekleren te stimuleren. Uiteraard praten we met elkaar over allerlei thema’s rondom werkplekleren in de zorg en laten we ons inspireren bijvoorbeeld door voorbeelden uit andere sectoren. Maar belangrijker, samen werken we aan concrete oplossingen om het leren op de werkplek nog beter te benutten. Iedere deelnemende zorgorganisatie kan deze oplossingen zelfstandig inzetten.

Werkplekleren in de zorg, voor de één nog een onwennig begrip en voor de ander een bekend begrip. Maar belangrijker, wordt het principe van werkplekleren al toegepast daar waar het toegevoegde waarde biedt op gebied van leren en ontwikkelen? Zorgorganisaties hebben continu te maken met veranderingen in de leef- en werkomgeving. Voor zorgmedewerkers is een leven lang leren essentieel om zich aan deze veranderingen te kunnen aanpassen. Bij Educared geloven we dat hier veel winst valt te behalen wanneer werkplekleren in de zorg effectief en efficiënt wordt ingezet

Om werkplekleren in de zorg krachtig te benutten is het belangrijk om te begrijpen wat de plek is van werkplekleren binnen leren. Werkplekleren zal de traditionele vormen van leren niet vervangen maar kan deze juist versterken. Leren kan op verschillende manieren en plekken plaatsvinden. Nieuwe kennis en vaardigheden verkrijg je door het uitvoeren van dagelijkse werkzaamheden, zelfstandig en samen met collega’s. Werkplekleren bevindt zich grotendeels op het vlak van informeel leren en bevat het impliciet en reactief leren en deels het doelbewust leren.

Verweven met het werk

Eigenlijk zegt de naam het al, bij werkplekleren vindt leren direct plaats op de werkplek. Een logische plek om leren toe te passen. Op de werkplek kun je nieuw verkregen theorie en praktijkvaardigheden direct toepassen. Maar nog belangrijker, hier kun je kijken en leren hoe collega’s bepaalde werkzaamheden uitvoeren. En zoals het spreekwoord luidt: goed voorbeeld doet goed volgen!

Formeel versus informeel leren

Kennis en vaardigheden die middels werkplekleren verworven worden, vinden grotendeels plaats op het vlak van informeel leren. Waar het ontwikkelen van kennis en vaardigheden bij formeel leren bewust gepland wordt en vaak in een (digitaal) klaslokaal plaatsvindt, is informeel leren spontaan en komt vanuit persoonlijke motivatie om het werk zo goed mogelijk te doen. Bij werkplekleren in de zorg gaat het ook om de onlosmakelijke verbinding tussen formeel en informeel leren en de wijze waarop informeel leren en formeel leren elkaar wederzijds versterken.

Doelbewust, reactief en impliciet leren

Werkplekleren raakt zowel het doelbewust, reactief als impliciet leren. Daarbij kan het doelbewuste leren zowel extern als intern geïnitieerd zijn. Reactief leren kan intern geïnitieerd worden maar ook getriggerd worden door het ontstaan van een bepaalde situatie. Impliciet leren vindt spontaan en onbewust plaats. Dit laatste doet iedereen eigenlijk elke dag. 

Reactief leren - Werkplekleren

Bewustwording van leren op de werkplek

Bij werkplekleren vinden de meeste leer- en ontwikkelactiviteiten onbewust plaats. Echter, deze kunnen ook door een medewerker of door anderen geïnitieerd worden. Het creëren van bewustwording rondom werkplekleren is belangrijk voor het onderkennen dat iemand leert en zich ontwikkelt op de werkplek. 

Je weet nu de plek van werkplekleren binnen het leren en ontwikkelen van zorgmedewerkers. We nemen je in onze volgende blog mee hoe je een boost geeft aan werkplekleren en de interne motivatie voor leren en ontwikkelen vergrootMaak van de werkplek een krachtige leerplek!

 

Animatie: ‘Loop mee met zorgmedewerker Judith’

Als je werkplekleren bewust inzet, delen medewerkers meer kennis en ervaringen én zijn ze bewuster van hun eigen ontwikkeling. Maar hoe breng je dit in beweging en hoe maak je medewerkers ervan bewust dat zij eigenlijk elke dag leren én op meerdere momenten?

Bewustwording creëren bij medewerkers
Samen met verschillende zorgorganisaties uit het Netwerk Werkplekleren in de zorg gingen wij aan de slag rondom het thema ‘onbewust leren bewust maken’. Eén van de uitkomsten is een animatie voor zorgmedewerkers en teamleiders. Zie hieronder de compilatie.

De animatie is bedoeld voor zorgorganisaties en hun medewerkers om bij te dragen aan de bewustwording van leren op de werkplek. De originele animatie duurt slechts 2 minuten en neemt je mee langs situaties die een zorgmedewerker kan tegenkomen tijdens een werkdag. Je ziet de ervaringen en kennis die de zorgmedewerker opdoet en die resulteren in een verbetering van de kwaliteit van de zorg. Door herkenbare momenten op te nemen, prikkelen we medewerkers om zelf eens na te denken over wat ze die dag hebben gedaan. Want leren zit vaak ‘verstopt’ in kleine en vooral heel natuurlijke momenten. Je moet er alleen wel bewust van zijn.

Doel van de animatie

De animatie stimuleert de zorgmedewerker om te reflecteren op de eigen werkdag. Wat heeft hij/zij vandaag geleerd? Of welk inzicht van een collega kan hij/zij ook toepassen? Zo word je als medewerker bewust van werkplekleren.

Toepassen binnen de organisatie

De animatie kan je als zorgorganisatie op verschillende manieren inzetten. Zo maken we het onbewuste leren meer bewust.

  • Zet werkplekleren op de agenda
    Bespreek als afdeling L&O het begrip werkplekleren tijdens een overleg met managers en teamleiders en gebruik de animatie ter ondersteuning. De animatie laat goed zien hoe leren in de dagelijkse werkpraktijk tot uiting komt. Managers en teamleiders kunnen vervolgens het onderwerp werkplekleren met het team bespreken en uiteraard de animatie inzetten als introductie. Om de informatie beter te laten beklijven zijn er werkvormen om de collega’s verder aan het denken te zetten.
  • Organiseer de maand van het werkplekleren
    Zet werkplekleren voor een specifieke periode in het zonnetje. Start bijvoorbeeld ‘de maand van het werkplekleren’ met de animatie die je op het intranet of in het LMS plaatst. Daarbij is het belangrijk medewerkers te verleiden om de animatie te bekijken. Creëer een poster met beelden uit de animatie en sluit af met een vraag, zodat je medewerkers aan het denken zet. Hang deze op slimme plekken op waar alle medewerkers komen zoals het toilet, de lift of de kantine.
  • Winactie: leerervaring delen
    Ook kun je medewerkers meer van elkaar laten leren door ze uit te dagen hun leerervaring te delen met collega’s. Dit kun je doen door medewerkers een korte vlog te laten maken waarin ze antwoord geven op enkele vragen. Door de drie leukste inzendingen een prijs te geven stimuleer je medewerkers extra om hun ervaring te delen. Uiteraard deel je de vlogs met alle medewerkers. 


En stel jezelf natuurlijk ook eens de vraag: welke kennis of nieuwe inzichten heb jij vandaag opgedaan?

Het Netwerk Werkplekleren in de zorg is een initiatief van Educared om gezamenlijk met zorgorganisaties op te trekken rondom het thema Werkplekleren. Niet alleen maar praten over, maar vooral doen! Concrete interventies ontwikkelen, meedoen met pilots of op werkbezoek bij andere organisaties. Wil je meer weten? Neem dan contact op met Marc van Harten.

 

‘Van praten naar gewoon doen’

Er wordt veel gepraat over het personeelstekort in de zorg. De initiatieven om dit op te lossen leiden nog niet direct tot het gewenste resultaat. Tzorg, Buurtdiensten, Buurtzorg en Educared bundelen om die reden hun krachten met als doel de doorstroming te stimuleren en de medewerkers in de huishoudelijke zorg te professionaliseren. Zij leiden thuishulpen op tot Helpende Zorg en Welzijn (mbo niveau 2). Maandag 12 juli zetten deze vier partijen hun handtekening om deze unieke samenwerking te bekrachtigen.

(of lees het artikel in TC Tubantia)

Marianne de Winter, algemeen directeur van Tzorg: “Onze thuishulpen hebben een grote rol in het signaleren van veranderingen bij cliënten, omdat zij wekelijks bij hen achter de voordeur komen. Door de thuishulpen op te leiden tot Helpende niveau 2 realiseren we een win-win situatie. We zijn bezig met het oplossen van het (toekomstig) personeelstekort, bieden carrièreperspectief en professionaliseren de zorg thuis waardoor wordt voorkomen dat zwaardere zorg nodig is.”

Drie grote werkgevers zorgen voor impact

Buurtdiensten, Tzorg en Buurtzorg, kunnen door hun omvang impact maken en op deze manier het personeelstekort in de zorg enigszins terugdringen.  Tzorg en Buurtdiensten hebben namelijk samen zo’n 14.000 medewerkers in dienst. Wanneer deze medewerkers in staat zijn aanvullende zorgtaken uit te voeren ontlasten zij de wijkverpleging.

Het probleem van het tekort aan stageplaatsen wordt op deze manier ook ondervangen. De medewerkers in opleiding van zowel Tzorg als Buurtdiensten lopen straks stage bij Buurtzorg. Zij hebben daarnaast de mogelijkheid om na het behalen van het diploma door te stromen naar de functie van Helpende Plus of Verzorgende IG.

De organisaties geloven dat intensieve samenwerking binnen het zorgnetwerk van een client er uiteindelijk voor zorgt dat iemand langer zelfstandig thuis kan blijven wonen.

Uitgaan van wat de medewerker al kan

Marc van Harten, eigenaar van Educared: “In onze opleiding Helpende Zorg en Welzijn komen we vaak studenten tegen die in het verleden niet de kans of mogelijkheden hebben gehad om een opleiding te volgen, maar wel veel (levens)ervaring hebben opgedaan. Zij zijn daarom heel enthousiast om voor het eerst in hun leven een opleiding te volgen.”

Door flexibel onderwijs aan te bieden via de derde leerweg speel je daadwerkelijk in op die persoonlijke ervaringen en werkpraktijk van de medewerker. In het Nederlandse opleidingenstelsel is het nog niet gebruikelijk om via deze weg op te leiden, terwijl daar volop kansen liggen voor medewerkers, organisaties én daarmee de zorg.  Marc van Harten: “Via de derde leerweg bied je een programma op maat aan waarbij wordt uitgegaan van wat de medewerker al kan. De medewerker staat zoveel mogelijk aan het roer en bepaalt mede het tempo waarin hij of zij wil leren. Hierdoor kun je bijvoorbeeld niet alleen snelheid brengen in het onderwijsprogramma, maar bied je ook passend onderwijs aan.”

Intentieverklaring

Chantal Holtkamp (directeur Buurtdiensten), Marianne de Winter (algemeen directeur Tzorg), Gonnie Kronenberg (directeur Bedrijfsvoering Buurtzorg) en Marc van Harten (eigenaar Educared) zetten met de ondertekening van deze intentieverklaring een concrete en doelgerichte stap om met elkaar doorstroming en professionalisering in de zorg te stimuleren. De eerste zestig medewerkers zijn reeds begonnen met de opleiding Helpende Zorg en Welzijn.

 

Een nieuwe, flexibele opleiding Helpende zorg en welzijn op mbo-niveau 2 moet meehelpen om het tekort aan zorgpersoneel op te lossen. De opleiding, die bedoeld is voor zij-instromers en zorgmedewerkers zonder diploma, is een initiatief van Summa College, Educared en Bureau G&D. Donderdag 10 juni tekenden de partijen de samenwerkingsovereenkomst.

Teamleider en opleidingsadviseur Sandra Beunes van Summa Collega vertelt over het Project Helder.

De zorgsector heeft behoefte aan goed opgeleid personeel. Er is al een tekort, dit zal de komende jaren verder groeien. Veel zorgorganisaties werven dan ook zij-instromers of proberen medewerkers als vrijwilligers en gastvrouwen te verleiden om een opleiding te volgen. “Dat lukt beter als het een studie op maat is, waarbij je op een aantrekkelijke manier les krijgt”, zegt Sandra Beunes van Summa Zorg & Welzijn. “Vandaar deze nieuwe opleiding.”

Eigen tempo

Een belangrijk kenmerk van de opleiding is dat je als student zelf het tempo bepaalt, zegt Sandra. “Het wordt heel flexibel: je kunt versnellen en vertragen en bepaalt zelf wanneer je examen doet. Al eerder opgedane leerervaringen worden erkend, zodat het onderwijs daarop kan aansluiten.” Een ander aantrekkelijk aspect zijn de moderne en interactieve leermethoden. Sandra: “Denk aan interactieve video-casuïstiek, gamification en e-learning. Het wordt een blended vorm van leren waarin fysiek onderwijs gecombineerd wordt met de digitale mogelijkheden van deze tijd. Ook kunnen studenten rekenen op intensieve fysieke en online begeleiding, afgestemd op de doelgroep.”

Kracht

De kracht van de opleiding zit in de samenwerking van de drie partijen, zegt Sandra. “Educared is sterk in het ontwerpen van een blended leeroplossingen op maat, Bureau G&D in begeleidingsconcepten en wij in het ontwikkelen van een curriculum en onderwijsprocessen. Door met elkaar samen te werken en van elkaar te leren, kunnen we de kwaliteit van de op te leveren onderwijsproducten verhogen.” De komende tijd wordt de opleiding ontwikkeld, daarna volgt een pilot. Vanaf september 2022 kunnen de eerste studenten de opleiding volgen.

E-learning wordt steeds populairder. Zeker in deze tijd waar veel cursussen en trainingen digitaal moeten plaatsvinden. Deze moderne manier van leren is flexibel, interactief en kostenefficiënt. Maar hoe zorg je dat jouw e-learning ook echt interactief en kostenefficiënt is? Een paar snelle en praktische tips voor het ontwikkelen van een goede e-learning.

 

1. Locatie van de titel

Plaats een titel of opening linksboven in de hoek. Mensen beginnen daar namelijk met lezen, waardoor in één oogopslag duidelijk is wat er voor de gebruiker op de pagina te vinden is.

 

2. Ruimte

Maak gebruik van ruimte. Een gebruiker heeft overzicht nodig, dus zet niet alles dicht op elkaar.

 

3. Kleurgebruik

Houd rekening met de verschillende kleuren in je ontwerp. Kleuren sturen namelijk de ogen. Felle kleuren, zoals rood en oranje, trekken daarom sneller de aandacht. Bekijk dus goed waar je accenten wilt neerleggen.

 

4. Keuze lettertype

Maak gebruik van Web Safe Fonts (veilige lettertypen), zoals Arial of Helvetica. Deze lettertypen werken goed in elke browser.

 

5. Kies voor functioneel

Kies bij het ontwerpen voor wat het beste werkt, niet voor wat het mooiste is. Je doel als designer is het ondersteunen van de gebruiker. Je moet het de gebruiker dus zo makkelijk mogelijk maken.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en mis niet de laatste tips & trics over het ontwikkelen van leeroplossingen en het inzetten van werkplekleren.


Schrijf je hier in

Nieuwsgierig?
Neem vrijblijvend contact met ons op
voor een afspraakNeem contact op