Nieuws / 27-06-2022 / De plek van werkplekleren binnen leren

De plek van werkplekleren binnen leren


Werkplekleren in de zorg, voor de één nog een onwennig begrip en voor de ander een bekend begrip. Maar belangrijker, wordt het principe van werkplekleren al toegepast daar waar het toegevoegde waarde biedt op gebied van leren en ontwikkelen? Zorgorganisaties hebben continu te maken met veranderingen in de leef- en werkomgeving. Voor zorgmedewerkers is een leven lang leren essentieel om zich aan deze veranderingen te kunnen aanpassen. Bij Educared geloven we dat hier veel winst valt te behalen wanneer werkplekleren in de zorg effectief en efficiënt wordt ingezet

Om werkplekleren in de zorg krachtig te benutten is het belangrijk om te begrijpen wat de plek is van werkplekleren binnen leren. Werkplekleren zal de traditionele vormen van leren niet vervangen maar kan deze juist versterken. Leren kan op verschillende manieren en plekken plaatsvinden. Nieuwe kennis en vaardigheden verkrijg je door het uitvoeren van dagelijkse werkzaamheden, zelfstandig en samen met collega’s. Werkplekleren bevindt zich grotendeels op het vlak van informeel leren en bevat het impliciet en reactief leren en deels het doelbewust leren.

Verweven met het werk

Eigenlijk zegt de naam het al, bij werkplekleren vindt leren direct plaats op de werkplek. Een logische plek om leren toe te passen. Op de werkplek kun je nieuw verkregen theorie en praktijkvaardigheden direct toepassen. Maar nog belangrijker, hier kun je kijken en leren hoe collega’s bepaalde werkzaamheden uitvoeren. En zoals het spreekwoord luidt: goed voorbeeld doet goed volgen!

Formeel versus informeel leren

Kennis en vaardigheden die middels werkplekleren verworven worden, vinden grotendeels plaats op het vlak van informeel leren. Waar het ontwikkelen van kennis en vaardigheden bij formeel leren bewust gepland wordt en vaak in een (digitaal) klaslokaal plaatsvindt, is informeel leren spontaan en komt vanuit persoonlijke motivatie om het werk zo goed mogelijk te doen. Bij werkplekleren in de zorg gaat het ook om de onlosmakelijke verbinding tussen formeel en informeel leren en de wijze waarop informeel leren en formeel leren elkaar wederzijds versterken.

Doelbewust, reactief en impliciet leren

Werkplekleren raakt zowel het doelbewust, reactief als impliciet leren. Daarbij kan het doelbewuste leren zowel extern als intern geïnitieerd zijn. Reactief leren kan intern geïnitieerd worden maar ook getriggerd worden door het ontstaan van een bepaalde situatie. Impliciet leren vindt spontaan en onbewust plaats. Dit laatste doet iedereen eigenlijk elke dag. 

Reactief leren - Werkplekleren

Bewustwording van leren op de werkplek

Bij werkplekleren vinden de meeste leer- en ontwikkelactiviteiten onbewust plaats. Echter, deze kunnen ook door een medewerker of door anderen geïnitieerd worden. Het creëren van bewustwording rondom werkplekleren is belangrijk voor het onderkennen dat iemand leert en zich ontwikkelt op de werkplek. 

Je weet nu de plek van werkplekleren binnen het leren en ontwikkelen van zorgmedewerkers. We nemen je in onze volgende blog mee hoe je een boost geeft aan werkplekleren en de interne motivatie voor leren en ontwikkelen vergrootMaak van de werkplek een krachtige leerplek!

 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en mis niet de laatste tips & trics over het ontwikkelen van leeroplossingen en het inzetten van werkplekleren.


Schrijf je hier in
Nieuwsgierig?
Neem vrijblijvend contact met ons op
voor een afspraak


Neem contact op